Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

7-13 novembre

ADUWA 27-31

7-13 novembre
 • Hendu 3 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Bibl kɛdɩɣ-ɖʋ halʋ kpeetaɣ tʋ wɛtʋ”: (C. 10)

  • Ad 31:10-12—Papɩzɩɣ pataa-ɩ liu (w15 1/1 19 § 10; w00-F 1/2 31 § 2; it-1-F 874)

  • Ad 31:13-27—Ɛtɩkɛ feendu tʋ (w00-F 1/2 31 § 3-4)

  • Ad 31:28-31—Ɛlakɩ fezuu taa tʋma nɛ ɛmʋnɩ samtʋ (w15 1/1 19 § 8; w00-F 1/2 31 § 5, 8)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Ad 27:12—Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlɩzɩɣ aleɣya wena ɖɩlakɩ yɔ lɛ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩwɩlɩ se ɖɩkɛ lɔŋ tɩnaa? (w15 1/7 8 § 3)

  • Ad 27:21—Alɩwaatʋ ndʋ ‘pasaŋ’ ɛyʋ nɔɔyʋ yɔ, ɛzɩma pɩpɩzɩɣ pɩtakɩ-ɩ? (w11-F 1/8 29 § 1; w06-F 15/9 19 § 12)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Ad 29:11–30:4

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋha takayɩsɩ fenaɣ kanɛ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ tɛ videowaa. Paa video ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ŋtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa. Seɣti tɔm susuyaa se pɔñɔɔzɩ ɛzɩma pa-maɣmaɣ papɩzɩɣ nɛ papaɣzɩ kɛdaɣ yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 11

 • Ɛ-walʋ kɛ sɔsɔ tɛtʋ taa”: (C. 5) Tɔm yɔɔdʋʋ. Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ ɛyɔɔdɩnɩ-tʋ.

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 10) Ye ɩsɔɔlaa yɔ, ɩpɩzɩɣ nɛ ɩtazɩ annuaire 2016 h. 40-41 taa nɛ koobiya yɔɔdɩ lɔŋ weyi pɛkpɛlɩkaa yɔ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 3 § 13-22, h. 36-37 yɔɔ anjaʋ nɛ h. 38 yɔɔ aɖakaɣ

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 14 nɛ adɩma