Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

28 novembre–4 décembre

WONDU TAA WONUU 1-8

28 novembre–4 décembre
 • Hendu 27 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Sunɛm pɛlɛ: Kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩna yɔ”: (C. 10)

  • [Yele nɛ pɔcɔnɩ Wondu Taa Wonuu takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video.]

  • Won 2:7; 3:5—Sunɛm pɛlɛ kaatɛm ɛ-taa se ɛɖaŋɩɣ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛna weyi ɛsɔɔlaa siŋŋ yɔ (w15 1/1 30 § 11-13)

  • Won 4:12; 8:8-10—Ɛɛtɛm ɛ-taa se eeyeki ɛ-tɩ nɛ abalʋ nɔɔyʋ yem (w15 1/1 31 § 14-16)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Won 2:1—Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ yeba nɛ Sunɛm pɛlɛ ɖe nɛ pɩkpaɖɩ? (w15 1/1 30 § 13)

  • Won 8:6—Ɛbɛ yɔɔ pɔtɔŋ se sɔɔlɩm siŋŋ kɛnɩ “Ɛsɔ miŋ nzʋlʋma”? (w15 1/1 28 § 3; w06-F 15/11 20 § 6)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Won 2:1-17

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bh—Tɩŋnɩ video Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛlɩkɩ Bibl? yɔɔ nɛ ŋha takayaɣ. (Ŋŋlakɩ ña-tʋmɩyɛ lɛ, taawɩlɩ video)

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bh—Yaa-ɩ se ɛkɔɔ kediɣzaɣ

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bh 29-31 § 8-9

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 48

 • “Ndʋ piya evelisi pɔzʋʋ yɔ: Mantalaa se manɖanɩ nɔɔyʋ?”: (C. 9) Tɩŋnɩ tɔm ñʋʋ Piya evelisi pɔzʋʋ se: Mantalaa se manɖanɩ nɔɔyʋ? yɔɔ nɛ ŋyɔɔdɩ tɔm. (Wolo jw.org yɔɔ, BIBL WƖLƖTƲ > PIYA EVELISI)

 • Sɔɔlɩm siŋŋ pɩkɛnaa?: (C. 6) Yele nɛ paɖʋ Wondu lɩzʋʋ nɛ nesi videowaa tɛ video Sɔɔlɩm siŋŋ pɩkɛnaa? Nɛ pʋwayɩ lɛ, ɩtazɩ kɩ-taa. (Wolo tv.jw.org yɔɔ, NOS RÉUNIONS ET NOTRE MINISTÈRE)

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 4 § 16-23 nɛ h. 48 yɔɔ aɖakaɣ

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 34 nɛ adɩma