Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

4-10 mars

ROMA MBA 12-14

4-10 mars
 • Hendu 106 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɩzɩ Krɩstʋ mba sɔɔlɩm nɛ ɖɩwɩlɩ?”: (C. 10)

  • Rom 12:10​—Wɛɛnɩ sɔɔlɩm ño-koobu Krɩstʋ tʋ yɔɔ (it-1 53)

  • Rom 12:17-19​—Ye nɔɔyʋ ɛlabɩ-ɖʋ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ yɔ, ɖɩtaakpa-ɩ pɩ-kɩmɩyɛ (w09 15/10 8 § 3; w07 1/7 24-25 § 12-13)

  • Rom 12:20, 21​—Kpaɣ camɩyɛ lakasɩ nɛ ŋwabɩnɩ kɩdɛkɛdɩm (w12 15/11 29 § 13)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Rom 12:1​—Mayaɣ kanɛ kɔ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (lvs 76-77 § 5-6)

  • Rom 13:1​—Ɛbɛ yɔɔ pɔtɔŋ se “Ɛsɔ ɖʋnɩ, VB” ñʋndɩnaa sɔsaa “se pɛwɛɛ lona ndɩ ndɩ wena a-ɖoŋ wɛnɩ tɩnaɣ yɔ a-taa”? (w08 15/6 31 § 4)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Rom 13:1-14 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 10)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ka ñʋʋ nɛ tɔm kalʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ: (C. 10) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video ŋgʋ payaɣ se Labɩnɩ tɔm pɔzʋʋ tʋmɩyɛ , nɛ pʋwayɩ lɛ, ɩtazɩ Ka ñʋʋ nɛ tɔm kalʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ takayaɣ tɛ tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 3 taa. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 3)

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 5 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) w11-F 1/9 21-22​—Tɔm ñʋʋ: Paa mbʋ palakɩnɩ lambuu yɔ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se Krɩstʋ mba ɩhɛyɩ-kʋ? (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ  3)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 77

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 15)

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 57

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 57 nɛ adɩma