Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

25-31 mars

1 KƆRƐNTƖ MBA 4-6

25-31 mars
 • Hendu 123 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Lɔlɔm pazɩ yem lakɩ nɛ mʋtʋ kpeekpe ñɩŋ”: (C. 10)

  • 1Kɔ 5:1, 2​—Kɔrɛntɩ koobiya yebi kɩwɛɛkɩm laɖʋ weyi ekizi kpiɖuu yɔ pɛ-ɛgbɛyɛ taa

  • 1Kɔ 5:5-8, 13​—Pɔɔlɩ heyi ɛgbɛyɛ taa mba se palɩzɩ “lɔlɔm” pɛ-hɛkʋ taa nɛ paɖʋzɩ kɩwɛɛkɩm laɖʋ Sataŋ nesi tɛɛ (it-2 130, 903-904)

  • 1Kɔ 5:9-11​—Pɩfɛyɩ se ɛgbɛyɛ taa koobiya ɛɖʋ taabalɩyɛ nɛ kɩwɛɛkɩm laɖʋ weyi ekizi kpiɖuu yɔ (lvs 241, tɩnaɣ yɔɔ tɔm “Ɛyaa lɩzʋʋ ɛgbɛyɛ taa”)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • 1Kɔ 4:9​—Ɛzɩma tɩyɛ Ɛsɔ sɛyaa pɩsɩ “mba pɔcɔŋnɩ-wɛ aleɣya ɖɩlaɖɛ taa yɔ” Ɛsɔ tiyiyaa ɛsɩndaa? (w09 15/5 24 § 16)

  • 1Kɔ 6:3​—Ɛbɛ tɔm Pɔɔlɩ ñɩnaɣ yɔɔdʋʋ nɛ ɛtɔŋ se: “Ðɩkaɣ Ɛsɔ tiyiyaa tɔm hʋnʋʋ”? (it-2 151)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) 1Kɔ 6:1-14 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 10)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ