Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

12-18 mars

Maatiyee 22-23

12-18 mars
 • Hendu 30 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ña paɣtʋ naalɛ ndʋ tɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ”: (C. 10)

  • Mat 22:36-38​—Ɛzɩma Masɩ sɩnɛ sɩlɩzɩ mbʋ pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ ɛla nɛ pɩwɩlɩ se ɛñaŋ paɣtʋ kajalaɣ ndʋ nɛ paɣtʋ taa kɩlɩm yɔ pɩ-taa? (Mat 22:37, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Laŋɩyɛ”, “ciyam”, “maɣzɩm”)

  • Mat 22:39​—Paɣtʋ sɔsɔtʋ naalɛ ñɩndʋ lɛ ndʋ? (Mat 22:39, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Paɣtʋ naalɛ ndʋ”, “koobu”)

  • Mat 22:40​—Sɔɔlɩm kɛnɩ Ebree Masɩ tɩŋa tigiɖe (Mat 22:40, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Paɣtʋ . . . nɛ Nayaa”, “palɩnɩ”)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Mat 22:21​—Ɛbɛ kɛnɩ “Sezaarɩ pʋyʋ”? Nɛ ɛbɛ ñɛkɛnɩ “Ɛsɔ pʋyʋ”? (Mat 22:21, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Sezaarɩ mbʋ pɩkɛ Sezaarɩ pʋyʋ yɔ”, “Ɛsɔ mbʋ pɩkɛ Ɛsɔ pʋyʋ yɔ”)

  • Mat 23:24​—Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ mayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (Mat 23:24, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ɩcatɩɣ se pataañɔnɩ pɔɖʋʋ, ɛlɛ iliki nɛ ɩkpɛndɩɣnɩ aɖaaɖaa”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mat 22:1-22

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ “kɛdɛsɩ labʋ” hɔɔlʋʋ taa yɔ.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɛ video: (C. 5) Ðʋ video ŋgʋ nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bhs 199 § 8-9—Tɔm susuyu seɣtiɣ Bibl kpɛlɩkɩyʋ se ɛyaa ɛ-ɛyɩsɩmaa nɛ pɔkɔɔ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 96

 • Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ño-koobu nɛ pɩkpaɖɩ?”: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Ðʋ Bibl kalʋʋ tɛ drama kɩnɩnɩʋ ŋgʋ payaɣ se Yehowa yeke kɛnɩ Ɛsɔ toovenim tʋ yɔ, kɩ-hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa pakalɩ 1 Awiya 18:17-46 yɔ nɛ ŋsɩnɩnɩ koobiya nɛ pana se alɩwaatʋ ndʋ paakalɩɣ Bibl hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔ, pɩcɛyaa se palabɩnɩ tʋmɩyɛ pa-maɣzɩm nɛ halɩ pakpaɣ pa-tɩ nɛ paɖʋ mbʋ pɩ-tɔm peɖiɣni kalʋʋ yɔ pi-lone taa.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 12

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 52 nɛ adɩma