Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MAATIYEE 25

‘Ɩcaɣnɩ mɩ-ɛsa’

‘Ɩcaɣnɩ mɩ-ɛsa’

25:1-12

Eduuye nɖɩ Yesu tuu pɛlaa hiu yɔɔ yɔ, ɖitukuuni ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa patam numwaa kajalaɣ ɖeɖe; ɛlɛ ɖɩ-taa tɔm tukuuni ɖɔɖɔ paa Krɩstʋ tʋ weyi. (w15 1/3 13-17) ‘Ɩcaɣ nɛ mɩ-ɛsa, ɩɩsɩŋ kɩyakʋ nɛ ñɩɣyʋʋ.’ (Mat 25:13) Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlɩzɩ Yesu eduuye nɖɩ ɖɩ-taa?

  • Asɛyʋ walʋ (kalɩtʋ 1)​—Yesu

  • Pɛlaa lɔŋsɩnɖaa mba pɔñɔɔzɩ pa-tɩ yɔ (kalɩtʋ 2)​—Patam numwaa mba pɔñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ palakɩ pa-tʋmɩyɛ nɛ siɣsiɣ wɛtʋ nɛ pañɩlɩsɩɣ ɛzɩ mintʋsʋʋ yɔ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ ɛjaɖɛ tɛm wiye yɔ (Fil 2:15)

  • Kubuka nakɛyɛ maba se: “Asɛyʋ walʋ talaa kɛlɛ” (kalɩtʋ 6)​—Mbʋ pɩwɩlɩɣ kaɣlaa se Yesu wɛʋ alɩwaatʋ paɣzaa yɔ

  • Pɛlaa kɩmɛlɛmɩŋ (kalɩtʋ 8)​—Krɩstʋ mba patam numwaa mba powobi asɛyʋ walʋ katʋʋ ɛlɛ patɩcaɣnɩ pɛ-ɛsa nɛ patɩɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ yɔ

  • Pɛlaa lɔŋsɩnɖaa kizaa se paahaɣ pa-kaɖasɩm (kalɩtʋ 9)​—Patam numwaa mba pɛwɛ siɣsiɣ yɔ, pamʋʋ pɛ-kɛdɛzaɣ mayaɣ nɛ pɩtɛ lɛ, pɩɩkaɣ tasʋʋ sam se pasɩnɩ patam numwaa mba patɩɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ yɔ

  • Asɛyʋ walʋ talaa (kalɩtʋ 10)​—Pɩkazɩɣ pazɩ se kʋñɔŋ sɔsɔʋ ɛtɛ lɛ, Yesu kɔŋ se ɛhʋʋnɩ ɛyaa tɔm

  • Pɛlaa lɔŋsɩnɖaa nɛ asɛyʋ walʋ pasʋ kazandʋ kuduyuu tɛɛ nɛ paɖɩɣ tɛya (kalɩtʋ 10)​—Yesu kpeɣliɣ patam numwaa mba pɛwɛ siɣsiɣ yɔ nɛ pakpa ɛsɔdaa, ɛlɛ mba pɛfɛyɩ siɣsiɣ yɔ, pelesiɣ ɛsɔdaa kpaʋ waɖɛ nɖɩ paawɛna yɔ