Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

26 mars–1er avril

Maatiyee 25

26 mars–1er avril
 • Hendu 143 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ɩcaɣnɩ mɩ-ɛsa”: (C. 10)

  • Mat 25:1-6​—Pɛlaa lɔŋsɩnɖaa kagbanzɩ nɛ pɛlaa kɩmɛlɛmɩŋ kagbanzɩ lɩwa se pakatɩ asɛyʋ walʋ

  • Mat 25:7-10​—Alɩwaatʋ ndʋ asɛyʋ walʋ talaa yɔ, pɛlaa kɩmɛlɛmɩŋ taawɛɛ

  • Mat 25:11, 12​—Pɛlaa lɔŋsɩnɖaa ɖeke hiɣni waɖɛ nɛ powolo nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ taa

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Mat 25:31-33​—Heŋ nɛ pʋŋ yɔɔ eduuye tɔbʋʋ lɛ suwe? (w15 1/3 28-29 § 7)

  • Mat 25:40​—Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlaa se ɖa nɛ Krɩstʋ koobiya ɖɩɖʋ taabalɩyɛ? (w09 15/10 16 § 16-18)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mat 25:1-23

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ “kɛdɛsɩ labʋ” hɔɔlʋʋ taa yɔ. Yaa-ɩ se ɛkɔɔ Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tozo ŋgʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Lɩzɩ Bibl mayaɣ ŋga ŋsɔɔlaa yɔ nɛ ŋtɩŋnɩ kɔ-yɔɔ nɛ ŋha takayɩsɩ nzɩ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl yɔ sɩ-taa nakɛyɛ.

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) w15 1/3 28-29 § 7-10​—Ñʋʋ: Ɛzɩma pʋŋ nɛ heŋ yɔɔ eduuye ñɩkɩɣ niye tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 85

 • Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ​—Wɩlɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyaa ɛzɩma pɔñɔɔzɩ pa-tɩ yɔ”: (C. 10) Tazɩ tɔm ñʋʋ taa, nɛ pʋwayɩ lɛ paɖʋ video ŋgʋ kɩwɩlɩɣ ɛzɩma tɔm susuyu nɔɔyʋ ɖiɣni wɩlʋʋ e-Bibl kpɛlɩkɩyʋ ɛzɩma ɛlɛ ɛñɔɔzɩ kpɛlɩkʋʋ yɔ. Video tɛŋ lɛ ɩtazɩ kɩ-taa. Pɔzɩ tɔm welisiyaa nɛ pɛkɛdɩ nʋmɔŋ lɛɛŋ weyi ɩ-yɔɔ patɩŋnaa nɛ pasɩnɩ pe-Bibl kpɛlɩkɩyaa nɛ patɩlɩ ɛzɩma pɔñɔɔzɩ kpɛlɩkʋʋ yɔ.

 • “Ðɩmʋ ɛyaa mba ɖɩya-wɛ yɔ camɩyɛ”: (C. 5) Tɔm yɔɔdʋʋ. Palɩzɩ-pʋ nɛ mars 2016 tɛ kpɛlɩkʋʋ takayaɣ taa. Pɩnaɣ 2017 tɛ Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ alɩwaatʋ taa, tʋmɩyɛ nɖɩ ɩlaba yɔ, pee kɩbana wena ɖɩlʋlaa? Ye tɔm natʋyʋ ɛwɛɛ kɔyɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɔzɩ-tʋ koobiya. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛnɩ lone nɖɩ pasɩɩ pɔ-lɔɔɖa yaa po-kpokponaa, nɔnɔɔ ŋga patɩŋna nɛ pasʋʋ yaa palɩɩnɩ Kpaaŋ taa 31 mars wiye yɔ, pɩ-tɔm.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 14

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 79 nɛ adɩma