Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

March 19-25

Maatiyee 24

March 19-25
 • Hendu 126 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Caɣnɩ ñɛ-ɛsa tam kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɛnɛ ɩ-taa”: (C. 10)

  • Mat 24:12​—Kɩdɛkɛdɩm ɖɔʋ yɔɔ lɛ, ɛyaa sɔɔlɩm kaɣ hɛʋ (it-1-F 113 § 7)

  • Mat 24:39​—Ɛyaa nabɛyɛ kaɣ ɖɛzʋʋ tomnaɣ yɔɔ wondu ñɩnʋʋ nɔɔ nɛ peyele fezuu taa tʋma (w99 15/11 19 § 5)

  • Mat 24:44​—Ɛyʋ pɩyalʋ kaɣ kɔm ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ nɔɔyʋ tɩɖʋna yɔ (jy 259 § 5)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Mat 24:8​—Yesu tɔm ndʋ tɩwɛ mayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, ɛbɛ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩwɩlɩ? (Mat 24:8, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “kʋñɔmɩŋ paɣzɩɣ kɩpaɣzʋ”)

  • Mat 24:20​—Ɛbɛ yɔɔ Yesu yɔɔdɩ tɔm ndʋ tɩwɛ mayaɣ kanɛ ka-taa yɔ? (Mat 24:20, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “lʋŋɩyɛ niŋkaɣ taa”, “sabaatɩ wiye”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mat 24:1-22

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ “kɛdɛsɩ labʋ” hɔɔlʋʋ taa yɔ. Ðɩɣdʋ yɔɔdɩ tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ mi-egeetiye taa se pakaɖɩnɩ-mɩ yɔ.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ “kɛdɛsɩ labʋ” hɔɔlʋʋ taa yɔ. Ɛyʋ weyi ŋpɩsaa se ŋna-ɩ yɔ ɛfɛyɩ ɖɩɣa, ɛlɛ ɛ-hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ wɛna.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ tɛ video: (C. 5 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Ðʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ