Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

27 Mars–2 Avril

YEREEMII 12-16

27 Mars–2 Avril
 • Hendu 24 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Izrayɛɛlɩ sɔ Yehowa yɔɔ”: (C. 10)

  • Yer 13:1-5​—Paa pɩɩpɔzɩ pana ñaɣʋ siŋŋ yɔ, Yereemii mɛsɩ anasaayɩ pɩsatʋ tambaɖɛ ɛzɩ Yehowa kaapɔzʋʋ-ɩ yɔ (jr-F 51 § 17)

  • Yer 13:6, 7​—Yereemii ɖɔm nʋmɔʋ kɩɖaɣlʋʋ se ewolo ɛkpaɣ tambaɖɛ; ɛlɛ ɛtalaa lɛ, ɛna se ɖɩwɛɛkaa (jr-F 52 § 18)

  • Yer 13:8-11​—Yehowa tɩŋnɩ tambaɖɛ kɩɖaʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ se taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɛ nɛ Izrayɛɛlɩ piya pɛ- hɛkʋ taa yɔ, ɖɩkaɣ wɛɛkʋʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɩɩñaŋɩ-ɩ (jr-F 52 § 19-20; it-1-F 1070 § 3)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yer 12:1, 2, 14—​Tɔm ndʋ Yereemii pɔzaa? Nɛ suwe Yehowa cosi-i? (jr-F 118 § 11)

  • Yer 15:17—​Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ Yereemii kaawɛnɩ taabalɩyɛ ɖʋʋ yɔɔ? Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ? (w04-F 1/5 12 § 16)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yer 13:15-27

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ yaʋ takayaɣ nɛ video—​Sɩɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ yaʋ takayaɣ nɛ video—​Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ cee wayɩ.

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 6) w16.03 29-31-F—​Ñʋʋ: Ɛzɩmtaa Ɛsɔ samaɣ kaasʋ Babilɔɔnɩ Sɔsɔʋ yomiye taa?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ