Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

20-26 Mars

YEREEMII 8-11

20-26 Mars
 • Hendu 20 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Pʋcɔ nɛ piɖeni ɛyaa lɛ, pɩpɔzʋʋ se Yehowa eɖiyi-wɛ”: (C. 10)

  • Yer 10:2-5, 14, 15​—Ajɛɛ ɛsɔnaa kɛ cɛtɩm ɛsɔnaa (it-1-F 506)

  • Yer 10:6, 7, 10-13​—Yehowa fɛyɩ ɛzɩ ajɛɛ ɛsɔnaa yɔ, e-ɖeke koŋ ɛkɛnɩ Ɛsɔ toovenim tʋ (w04-F 1/10 11 § 10)

  • Yer 10: 21-23​—Pʋcɔ nɛ piɖeni ɛyaa lɛ, pɩpɔzʋʋ se Yehowa eɖiyi-wɛ (w15 1/9 15 § 1)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yer 9:24​—Hɔɔlɩŋ weyi taa cajayɛ nɛ tɩ kpazʋʋ pɛwɛ ɖeu? (w13-F 15/1 20 § 16)

  • Yer 11:10—​Alɩwaatʋ ndʋ Yereemii yɔɔdaɣ Izrayɛɛlɩ ɖɩzʋʋ tɔm yɔ, ɛbɛ yɔɔ ɛyɔɔdɩ ɖɔɖɔ hayo kiŋ cejewe wena akpɛndɩ hiu yɔ a-tɔm, ŋgʋ paatɛm-yɛ ɖɩzʋʋ pɩnaɣ 740 P.P.Y. taa? (w07-F 15/3 9 § 2)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yer 11:6-16

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ yaʋ takayɩsɩ tayʋʋ nɛ wp17.2 huyuu yɔɔ tɔm—Sɩɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ yaʋ takayɩsɩ tayʋʋ nɛ wp17.2 huyuu yɔɔ tɔm—Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ cee wayɩ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) ld h. 4-5 (Kpɛlɩkɩyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛlɩzɩ kɩlɛmɩŋ weyi ɛsɔɔlaa se patazɩ ɩ-taa yɔ.)—Yaa-ɩ se ɛkɔɔ Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ