Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

13-19 Mars

YEREEMII 5-7

13-19 Mars
 • Hendu 10 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Peyebi labʋ Ɛsɔ sɔɔlɩm”: (C. 10)

  • Yer 6:13-15—Yereemii kuli samaɣ kɩwɛɛkɩm yɔɔ (w88-F 1/4 11-12 § 7-8)

  • Yer 7:1-7—Yehowa ñɩnaɣ se ɛsɩnɩ samaɣ nɛ kekpiɖi ka-kɩwɛɛkɩm yɔɔ (w88-F 1/4 12 § 9-10)

  • Yer 7:8-15—Izrayɛɛlɩ piya maɣzaɣ se Yehowa ɛɛkaɣ sɩ-nɩŋgbaaŋ hɔm (jr-F 21 § 12)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yer 6:16—Ɛbɛ Yehowa seɣti ɛ-samaɣ se kala kpɛdɛyɛ? (w05-F 1/11 23 § 11)

  • Yer 6:22, 23—Ɛbɛ yɔɔ pɔyɔɔdaa se “ɛyaa kazɩɣa nakɛyɛ kaɣ kʋyʋʋ ɖooo tɛtʋ kamasɩ yɔɔ”? (w88-F 1/4 13 § 15)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yer 5:26-6:5

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) T-36​—Sɩɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) T-36​—Tazɩ “Ŋmaɣzɩɣ se” taa. Yaa-ɩ se ɛkɔɔ Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) jl ñʋʋ 1​—Yaa-ɩ se ɛkɔɔ Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ