Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

14-20 mars

YƆB 1-5

14-20 mars
 • Hendu 89 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yɔb ɖɔkɩ ɛ-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ takɩm taa”: (C. 10)

  • [Yele nɛ paɖʋ Yɔb takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video.]

  • Yɔb 1:8-11—Sataŋ yɔɔdaa se Yɔb ɛɛsɛɣ Yehowa nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim (w11-F 15/5 17 § 6-8; w09-F 15/4 3 § 3-4)

  • Yɔb 2:2-5—Sataŋ yɔɔdaa se ɛyaa tɩŋa ɛɛsɛɣ Yehowa nɛ pa-laŋɩyɛ pilim (w09-F 15/4 4 § 6)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yɔb 1:6; 2:1—Mba kaawɛnɩ waɖɛ se pasʋʋ nɛ pasɩŋ Yehowa ɛzɩdaa? (w06-F 15/3 13 § 6)

  • Yɔb 4:7, 18, 19—Cɛtɩm tɔm ndʋ Eliifaazɩ heyi Yɔb? (w14 1/3 12-13 § 3; w05-F 15/9 26 § 4-5; w95-F 15/2 27 § 5-6)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: Yɔb 4:1-21 (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: w16.3 huyuu yɔɔ tɔm—Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ cee wayɩ. (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: w16.3 huyuu yɔɔ tɔm—Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ cee wayɩ. (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: fg ñʋʋ 2 § 2-3 (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 88

 • Kaɖɩnɩ ɖoŋ weyi samaɣ wɛnɩ ñɔ-yɔɔ yɔ!: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ jw.org yɔɔ video ŋgʋ kɩ-ñʋʋ kɛ: “Kaɖɩnɩ ɖoŋ weyi samaɣ wɛnɩ ñɔ-yɔɔ yɔ.” (Wolo ɖenɖe pamawa se LA BIBLE ET VOUS > ADOLESCENTS yɔ.) Pʋwayɩ lɛ, ŋpɔzɩ tɔm ndʋ tɩkɔŋ yɔ: Takɩm mbʋ piya evelisi katɩɣ sukuli taa? Ɛzɩma sɩpɩzɩɣ nɛ sɩɖɔ paɣtʋ kiɖe nɖɩ ɖɩwɛ Egipiti Lɩʋ 23:2 taa yɔ, ɖɩ-yɔɔ. Nʋmɔŋ naanza weyi yɔɔ sɩpɩzɩɣ sɩtɩŋna nɛ sɩkaɖɩnɩ takɩm nɛ sɩɖɔkɩ sɩ-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ? Sɩyɔɔdɩ ɛzɩma sɩlɩ takɩm mbʋ pɩ-taa yɔ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: ia ñʋʋ 11 § 1-11 (C. 30)

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 149 nɛ adɩma