Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

6-12 mai

2 KƆRƐNTƖ MBA 4-6

6-12 mai
 • Hendu 128 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ðɩɩlɔʋ lidaʋ”: (C. 10)

  • 2Kɔ 4:16​—Yehowa lakɩ nɛ ɖɩpɩsɩɣ ɛyʋ kɩfalʋ “kɩyakʋ kɩyakʋ” (w04 15/8 25 § 16-17)

  • 2Kɔ 4:17​—Kɔñɔmɩŋ weyi ɩwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ sɔnɔ yɔ, ɩwɛ “alɩwaatʋ pazɩ nɛ [ɩtɩpaɣlɩ]” (it-1 759)

  • 2Kɔ 4:18​—Pɩwɛɛ se ɖɩka ɖa-lɩmaɣza cee wayɩ wazasɩ nzɩ Kewiyaɣ kaɣ kɔnʋʋ yɔ sɩ-yɔɔ

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • 2Kɔ 4:7​—Ɛbɛ kɛnɩ ‘ñɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ cʋʋ ñanzɩ taa’ yɔ? (w12 1/2 28-29)

  • 2Kɔ 6:13​—Lɔŋ weyi patasɩ-ɖʋ se ‘ɖikuli ɖa-laŋa wamm’ yɔ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩɖɔ ɩ-yɔɔ? (w09 15/11 21 § 7)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) 2Kɔ 4:1-15 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 12)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ka ñʋʋ nɛ tɔm kalʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ: (C. 10) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video Kalɩ tɔm camɩyɛ ɖeyi ɖeyi, nɛ pʋwayɩ lɛ, ɩtazɩ Tɔm wɩlʋʋ takayaɣ tɛ tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 5 taa.

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 5 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) w04-F 1/7 30-31​—Tɔm ñʋʋ: Pɩmʋnaa se koobu weyi pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm yɔ nɛ tɔm susuyu patɩmɩyɩsɩtɩ-m lɩm paɖanɩ ɖama? (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 7)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 143

 • Menɖiɣni labʋ mon-ɖoŋ ɖeɖe: (C. 8) Yele nɛ paɖʋ video (wolo hɔɔlʋʋ TƆM PƆZƲƲ NƐ ASEƔÐE LƖZƲƲ taa). Pʋwayɩ lɛ, ŋpɔzɩ samaɣ tɔm tʋnɛ: Alɩwaatʋ ndʋ koobu Foster kaakɛ evebu nɛ ɛwɛɛ ɖoŋ yɔ, ɛzɩma ɛlabɩ e-ɖoŋ ɖeɖe Yehowa sɛtʋ taa? Ɛzɩma pɩlaba nɛ e-wezuu caɣʋ lɛɣzɩ? Paa lɛɣzɩtʋ ɛkɔm e-wezuu caɣʋ taa yɔ, ɛzɩma eɖiɣni e-ɖoŋ ɖeɖe labʋ Yehowa sɛtʋ taa? Lɔŋ weyi ŋkpɛlɩkɩ mbʋ pɩtalɩ-ɩ yɔ pɩ-taa?

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 7)

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 65

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 65 nɛ adɩma