Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | GALAATII MBA 1-3

“Mankaɖɩnɩ-ɩ ɛ-ɛsɩndaa”

“Mankaɖɩnɩ-ɩ ɛ-ɛsɩndaa”

2:11-14

Kɛdaɣ kanɛ kɛkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ weyi ɩkɔŋ yɔ; ɛzɩma tɩyɛ?

  • Pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛ abalɩtʋ.​—w18.03 31-32 § 16

  • Ɛyʋ sɔɔndʋ seu kɛ kpaca.​—it-2 504 § 2

  • Yehowa samaɣ taa mba, pɩkpɛndɩnɩ mba pɛɖɛɣ nɔɔ yɔ patɩtalɩ pilim.​—w10 15/6 17-18 § 12

  • Pɩwɛɛ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩkpɛzɩɣ tɛ yɔɔ tɛ yɔɔ lakasɩ nzɩ sɩwɛ ɖa-laŋa taa yɔ.​—w18.08 9 § 5