Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

20-26 mai

2 KƆRƐNTƖ MBA 11-13

20-26 mai
 • Hendu 3 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Pɔɔlɩ kaawɛnɩ sɔɔyɛ naɖɩyɛ e-tomnaɣ taa”: (C. 10)

  • 2Kɔ 12:7​—Pɔɔlɩ lʋkaɣnɩ tɩlasɩ nzɩ sɩɩwɛ ɛzɩ sɔɔyɛ naɖɩyɛ e-tomnaɣ taa nɛ sɩɖʋʋ-ɩ wɩzasɩ yɔ (w08 15/6 3-4 § 3)

  • 2Kɔ 12:8, 9​—Paa Pɔɔlɩ eetendi Yehowa yɔ, ɛlɛ kizaa se ɛɛlɩzɩɣ-ɩ sɔɔyɛ nɖɩ (w06 15/12 24 § 17-18)

  • 2Kɔ 12:10​—Pɔɔlɩ ta liu Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu nɛ ɛpɩzɩ ɛla tʋma wena paɖʋ-ɩ yɔ (w18.01 9 § 8-9)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • 2Kɔ 12:2-4​—Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛbɛ “ɛsɔdaa naadozo ñɩŋgʋ” nɛ “paradisuu” papɩzɩɣ nɛ pawɩlɩ? (w18.12 8 § 10-12)

  • 2Kɔ 13:12​—Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛbɛ “lɩkpaɣzaɣ yɔɔ mʋzʋʋ mbʋ pɩwɛ kele kele yɔ” pɩkɛnaa? (it-1 753)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) 2Kɔ 11:1-15 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 5)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ