Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

13-19 mai

2 KƆRƐNTƖ MBA 7-10

13-19 mai
 • Hendu 109 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Sɩnʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ”: (C. 10)

  • 2Kɔ 8:1-3​—Masedonii mba “[hawa] nɛ pɩcɛzɩ mbʋ pɛwɛna yɔ” se pasɩnɩ po-koobiya Yuuda mba (w98 1/11 25 § 1; kr 209 § 1)

  • 2Kɔ 8:4​—Nesi ɖʋʋ Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛ kɩcɛyɩm taa yɔ kɛnɩ “sɩnʋʋ tʋmɩyɛ” nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ ɖɩ-hɔɔlʋʋ nakʋyʋ (kr 209-210 § 4-6)

  • 2Kɔ 9:7​—“Ɛsɔ sɔɔlɩ weyi ɛhaɣnɩ taa leleŋ yɔ” (kr 196 § 10)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • 2Kɔ 9:15​—Ɛbɛ Ɛsɔ “kʋjɔʋ falaa ŋgʋ kɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ” kɩkɛnaa? (w16.01 12 § 2)

  • 2Kɔ 10:17​—Pɔtɔm se ɛyʋ “ɛkʋndɩ Yehowa yɔɔ”, pɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (g99 8/7 20-21)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) 2Kɔ 7:1-12 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 12)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ tɛ video: (C. 4) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 1)

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, ŋcosi tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ mi-egeetiye taa se pakaɖɩnɩ-mɩ yɔ tɩ-taa natʋyʋ yɔɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 2)

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, ŋcosi tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ mi-egeetiye taa se pakaɖɩnɩ-mɩ yɔ tɩ-taa natʋyʋ yɔɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 4)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ