Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

28 mai–3 juin

MAARKƖ 13-14

28 mai–3 juin
 • Hendu 55 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Taatɔlɩ ɛyʋ sɔɔndʋ seu kpaca taa”: (C. 10)

  • Mark 14:29, 31​—Apostoloowaa taaɖʋ pa-taa se pekiziɣ Yesu

  • Mark 14:50​—Alɩwaatʋ ndʋ pakpa Yesu yɔ, apostoloowaa tɩŋa sewa nɛ peyebi-i

  • Mark 14:47, 54, 66-72​—Pɩyɛɛrɩ kaawɛnɩ abalɩtʋ nɛ ɛlʋ Yesu yɔɔ nɛ ɛtɩŋ ɛ-wayɩ poliŋ taa, ɛlɛ pʋwayɩ ɛkpɛzɩ tam nabudozo se ɛtɩsɩmɩ-ɩ (ia 200 § 14; it-2 585 § 3)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Mark 14:51, 52​—Pɩtɩla anɩ lɛ evebu weyi ese ndaakpeɖe yɔ? (w08 15/2 30 § 6)

  • Mark 14:60-62​—Pʋtɔma, ɛbɛ yɔɔ Yesu kpaɣ lɩmaɣza se ecosuu layʋ sɔsɔ tɔm yɔɔ? (jy 287 § 4)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mark 14:43-59

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ “kɛdɛsɩ labʋ” hɔɔlʋʋ taa yɔ. Yaa-ɩ se ɛkɔɔ kediɣzaɣ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tozo ñɩŋgʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Lɩzɩ Bibl mayaɣ ŋga ŋsɔɔlaa yɔ nɛ ŋtɩŋnɩ kɔ-yɔɔ nɛ ŋha takayɩsɩ nzɩ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl yɔ sɩ-taa nakɛyɛ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bhs 181-182 § 17-18

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ