Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

14-20 mai

MAARKƖ 9-10

14-20 mai
 • Hendu 22 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Natʋ ndʋ tɩkpazɩɣ tisuu ɖoŋ yɔ”: (C. 10)

  • Mark 9:1​—Yesu kaayɔɔdaa se apostoloowaa nabɛyɛ kaɣ naʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ natʋ natʋyʋ taa (w05 15/1 12 § 9-10)

  • Mark 9:2-6​—Pɩyɛɛrɩ, Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ pana Yesu lɛɣzɩ wɛtʋ nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ “Eliya” nɛ “Moyizi” (w05 15/1 12 § 11)

  • Mark 9:7​—Yehowa yɔɔdɩnɩ ɛ-nɔɔ se Yesu kɛnɩ ɛ-Pɩyalʋ (Mark 9:7, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “nɔɔ nakɛyɛ”)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Mark 10:6-9​—Nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ paɣtʋ kiɖe nɖɩ yɔɔ Yesu ñɩɣ niye? (w08 15/2 30 § 8)

  • Mark 10:17, 18​—Ɛbɛ yɔɔ Yesu ñɔɔzɩ abalʋ weyi ɛya-ɩ se “Tɔm wɩlɩyʋ kɩbanʋ” yɔ ɛ-lɩmaɣza? (Mark 10:17, 18, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Tɔm wɩlɩyʋ kɩbanʋ”, “Nɔɔyʋ tɩkɛ kɩbanʋ, Ɛsɔ yeke koŋ”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mark 9:1-13

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ “Kɛdɛsɩ labʋ” hɔɔlʋʋ taa yɔ.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɛ video: (C. 5) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) w04-F 15/5 30-31​—Ñʋʋ: Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ Maarkɩ 10:25 taa yɔ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ