Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

29 Mai–4 Juin

YEREEMII 49-50

29 Mai–4 Juin
 • Hendu 28 adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yehowa sɔɔlɩ tɩ luzuu nɛ ɛpaɖɩɣ kaañamtʋ”: (C. 10)

  • Yer 50:4-7​—Izrayɛɛlɩ piya nzɩ sɩɩwɛnɩ tɩ luzuu nɛ sikpiɖi yɔ, sɩlɩ yomiye taa nɛ sɩpɩsɩ Siyɔŋ

  • Yer 50:29-32​—Pakaɣ yɔkʋʋ Babilɔɔnɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩtɩña Yehowa (it-1-F 52)

  • Yer 50:38, 39—Nɔɔyʋ ɛɛtasɩɣ caɣʋ Babilɔɔnɩ tɛtʋ taa (jr-F 161 § 15; w98-F 1/4 20 § 20)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yer 49:1, 2​—Ɛbɛ yɔɔ Yehowa hɔm Amooni mba nɩŋgbaaŋ? (it-1-F 100 § 2)

  • Yer 49:17, 18​—Ɛzɩma tɩyɛ Edom pɩsaa nɛ kɩwɛɛ ɛzɩ Sodom nɛ Gomɔɔrɩ yɔ? Ɛbɛ yɔɔ? (jr-F 162 § 18; ip-2-F 351 § 6)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yer 50:1-10

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) T-32—Sɩɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) T-32—La faawɩyɛ “Maɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ” yɔɔ. Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ pʋwayɩ.

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) w15 1/3 10-12 § 7-12—Pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa, ɛbɛ yɔɔ ɖa-takayɩsɩ ñɩkaɣ niye pʋyʋ keem nɛ mbʋ pɩsɩŋnaa yɔ, pɩ-yɔɔ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 6

 • Kʋsɩ ɖaʋ: (C. 15) Yele nɛ paɖʋ Kʋsɩ ɖaʋ tɛ video (videowaa hɔɔlʋʋ BIBL). Pʋwayɩ lɛ, ŋpɔzɩ tɔm tʋnɛ nɛ ɩtazɩ video taa: Ɛzɩma Koobu ɛnʋ ɛwɩlaa se ɛwɛnɩ cajayɛ nɛ ɛhʋʋnɩ lalaa tɔm? Ɛbɛ sɩnɩ-ɩ nɛ ɛñɔɔzɩ ɛ-lɩmaɣza? Wazasɩ nzɩ ehiɣaa?

 • Ɛgbɛyɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 13 § 11-23

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 33 nɛ adɩma