Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YEREEMII 44-48

Taatasɩ ‘ñɩnʋʋ ña-tɩ wondu sɔsɔtʋ’

Taatasɩ ‘ñɩnʋʋ ña-tɩ wondu sɔsɔtʋ’

45:2-5

Pɩtɩla Baaruuki kaalakaɣ tʋmɩyɛ wiyaʋ ɖɩɣa taa nɛ ɛɛsɩm takayaɣ camɩyɛ. Ɛɛsɛ Yehowa nɛ ɛsɩnɩ Yereemii ɖɔɖɔ camɩyɛ; ɛlɛ pɩtalɩ alɩwaatʋ natʋyʋ lɛ, elesi lɩmaɣza kɩbana wena ɛɛwɛna yɔ. Peeɖe ɛpaɣzɩ ñɩnʋʋ ‘wondu sɔsɔtʋ,’ pɩtɩla ɛñɩnaɣ se ɛ-hɩɖɛ ɛsɛɛ nɛ pɩkɩlɩ yaa ɛñɩnaɣ se ɛwɛɛnɩ tomnaɣ yɔɔ ñɩm nɛ pɩkɩlɩ. Yeruzalɛm yɔkʋʋ ñɔtaa, ye mbʋ pɩɩmʋnaa se ɛlɛɣzɩ ɛ-lɩmaɣza, mbʋ yekina nɛ ehiɣ ñʋʋ yabʋ.