Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

22-28 Mai

YEREEMII 44-48

22-28 Mai
 • Hendu 42 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Taatasɩ ‘ñɩnʋʋ ña-tɩ wondu sɔsɔtʋ’”: (C. 10)

  • Yer 45:2, 3​—Baaruuki lɩmaɣza kɩdɛkɛda kɔnɩ-ɩ kaɖɛ (jr-F 104-105 § 4-6)

  • Yer 45:4, 5a​—Yehowa ñɔɔzɩ Baaruuki lɩmaɣza nɛ hɛɛɛ wɛtʋ (jr-F 103 § 2)

  • Yer 45:5b​—Baaruuki kam ɛ-lɩmaɣza mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ pɩ-yɔɔ, nɛ pɩya ɛ-ñʋʋ (w16.07 8 § 6)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yer 48:13​—Ɛbɛ yɔɔ “fɛyɛ kaɣ kpaʋ” Mowaabʋ mba pɛ-ɛsɔ Kemɔɔsɩ yɔɔ? (it-2-F 92)

  • Yer 48:42​—Tɔm hʋʋ tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdɩ Mowaabʋ yɔɔ yɔ, ɛbɛ yɔɔ tɩkpazɩɣ tisuu ɖoŋ? (it-2-F 305 § 3)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yer 47:1-7

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) hf​—Sɩɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) hf​—Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ pʋwayɩ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) lv 199 § 9-10​—Lɩzɩ takɩm mbʋ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ katɩɣ yɔ pɩ-taa nabʋyʋ; nɛ ŋkpaɣ alɩwaatʋ pazɩ nɛ ŋwɩlɩ-ɩ ɛzɩma ɛpɩzɩɣ nɛ ɛñɩnɩ tɔm pɩ-yɔɔ yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ