Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

15-21 Mai

YEREEMII 39-43

15-21 Mai
 • Hendu 49 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yehowa kaɣ-ŋ hɛyʋʋ mbʋ mbʋ ŋlaba yɔ, pɩ-yɔɔ”: (C. 10)

  • Yer 39:4-7​—Zidikiya tɩña Yehowa, pʋyɔɔ ehiɣaa nɛ ɛkpɛkɩ (it-2-F 1119 § 5)

  • Yer 39:15-18​—Ebɛɛdɩ-Melɛɛkɩ ta Yehowa liu nɛ Yehowa wɩlɩ se ɛ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ (w12-F 1/5 31 § 5)

  • Yer 40:1-6​—Yereemii kaawɛ siɣsiɣ nɛ Yehowa cɔnɩ ɛ-yɔɔ camɩyɛ (it-2-F 387)

 • Ñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yer 42:1-3; 43:2, 4​—Kɩwɛɛkɩm mbʋ Yohanaanɩ laba yɔ, ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (w03-F 1/5 10 § 10)

  • Yer 43:6, 7​—Tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ masɩ sɩnɛ sɩ-taa yɔ, tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (it-1-F 471 § 1)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yer 40:11-41:3

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Iza 46:10—Wɩlɩ toovenim tɔm.—Sɩɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Natʋ 12:7-9, 12—Wɩlɩ toovenim tɔm. Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ pʋwayɩ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bhs 160-161 § 19-20—Yaa ɛyʋ ɛnʋ se ɛkɔɔ kediɣzaɣ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ