Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YEREEMII 32-34

Yʋsaɣ ŋga kawɩlɩɣ se pakaɣ pɩsɩnʋʋ Izrayɛɛlɩ yɔ

Yʋsaɣ ŋga kawɩlɩɣ se pakaɣ pɩsɩnʋʋ Izrayɛɛlɩ yɔ
NAƲ

32:9-14

  • Yereemii labɩ mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ nɛ ɛya hayɩm

33:10, 11

  • Yehowa wɩlaa se ɛwɛ ɖeu nɛ eheyi yomaa mba petisi ɛ-nɩŋgbaaŋ hɔm yɔɔ yɔ se ɛkaɣ-wɛ kpeɣu nɛ ɛpɩsɩnɩ-wɛ Izrayɛɛlɩ tɛtʋ taa

Ɛzɩma Yehowa wɩlɩ-ŋ se ɛwɛ ɖeu?