Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

1-7 Mai

YEREEMII 32-34

1-7 Mai
 • Hendu 138 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yʋsaɣ ŋga kawɩlɩɣ se pakaɣ pɩsɩnʋʋ Izrayɛɛlɩ yɔ”: (C. 10)

  • Yer 32:6-9, 15​—Yehowa heyi Yereemii se ɛya hayɩm nɛ pɩwɩlɩ se Yehowa kaɣ pɩsɩnʋʋ Izrayɛɛlɩ kɩ-tɛtʋ taa (it-1-F 116 § 1)

  • Yer 32:10-12​—Yereemii kaaɖɔm paɣtʋ ndʋ paaɖʋwa yɔ, tɩ-tɩŋa tɩ-yɔɔ nɛ ɛhɛyɩ liidiye (w07-F 15/3 11 § 3)

  • Yer 33:7, 8—Yehowa yɔɔdaa se ɛkaɣ “ñalʋʋ” Izrayɛɛlɩ piya azuluma (jr-F 152 § 22-23)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yer 33:15​—Anɩ payaɣ se Daviid “cobiye”? (jr-F 173 § 10)

  • Yer 33:23, 24—“Cejewe naalɛ” wena tɔm pɔyɔɔdʋʋ cɩnɛ? (w07-F 15/3 11 § 4)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yer 32:1-12

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋha fenaɣ taa takayɩsɩ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ tɛ videowaa. Paa video ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ŋtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa. Seɣti tɔm susuyaa se palabɩnɩ tʋmɩyɛ video cikpeluu Ñɔ-hɔʋ pɩzɩɣ nɛ kɩwɛɛ koboyaɣ taa alɩwaatʋ ndʋ pahaɣ Ñɔ-hɔʋ pɩzɩɣ nɛ kɩwɛɛ koboyaɣ taa hatʋ cabɩ takayaɣ yɔ (video hɔɔlʋʋ ÐE-KEDIƔZISI NƐ ÐƐ-ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ).

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 6

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 15) Ye ɩsɔɔlaa yɔ, ɩpɩzɩɣ nɛ ɩtazɩ Annuaire taa. (yb16-F 67-71)

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 12 § 1-8 nɛ h. 121 yɔɔ aɖakaɣ

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 23 nɛ adɩma