Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

30 mai–5 juin

KEƔSI 25-32

30 mai–5 juin
 • Hendu 23 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ðɩpɔzɩ Yehowa nɛ ɛha-ɖʋ abalɩtʋ”: (C. 10)

  • Keɣa 26:1-3—Ye ɖɩmaɣzɩɣ ɛzɩma Yehowa kɛ ɖe-mintʋsʋʋ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, ɖihikiɣ abalɩtʋ (w12-F 15/7 22-23 § 3-6)

  • Keɣa 26:4—Ye ɖɩnɩɣ leleŋ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ (w12-F 15/7 24 § 7)

  • Keɣa 26:10—Yehowa sɩɣnɩ ɛ-sɛyaa paa lalaa ɩtɩsɔɔlɩ pɔ-tɔm yɔ (w12-F 15/7 24 § 9-10)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Keɣa 25:6—Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩcɔɔ Yehowa altaaru ɛzɩ Daviid yɔ? (w06-F 15/5 19 § 10)

  • Keɣa 31:8—Ye ɖɩmʋʋ Yehowa lɔŋ tasʋʋ yɔ, wazaɣ ŋga ɖihikiɣ? (w09-F 1/6 5 § 3)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Keɣsi 31:1–32:8

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) kt—Tɩŋnɩ pɔrtaabɩlɩ yaa taabɩlɛɛtɩ yɔɔ nɛ ŋkalɩ Bibl mayaɣ nakɛyɛ ɖɩɣdʋ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Seɣti ɖɩɣdʋ weyi ɛmʋʋ fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ ɖoŋ ɖoŋ yɔ se ɛkpɛlɩkɩ Bibl. Pɩsa nɛ ŋla mbʋ lɛ, wɩlɩ-ɩ Ɛzɩma ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl yɔ tɛ video JW Library yɔɔ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) jl ñʋʋ 9—Wɩlɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ ɛzɩma ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ JW Library yɔɔ nɛ ɛñɔɔzɩ kediɣzisi yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 130

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 15) Yɔɔdɩ mɩ-ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm tɔm yaa la tɔm taa tazʋʋ. Tɩŋnɩ Annuaire takayaɣ yɔɔ nɛ ŋtazɩ lɔŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩ ka-taa yɔ, ɩ-taa. (yb16-F 112-113; 135-136)

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) ia ñʋʋ 16 § 16-29, h. 142 yɔɔ aɖakaɣh. 144 yɔɔ tɔm taa cuuzuu

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 16 nɛ adɩma