Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

23-29 mai

KEƔSI 18-24

23-29 mai
 • Hendu 116 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Mesiya yɔɔ natʋ tɔm”: (C. 10)

  • Keɣa 21:2—Pɩkaɣ wɛʋ ɛzɩ Ɛsɔ sɔ Yesu yɔɔ yɔ (w11-F 15/8 15 § 16)

  • Keɣa 21:8, 9—Pakaɣ nim Mesiya nɛ patʋʋ-ɩ (w11-F 15/8 15 § 13)

  • Keɣa 21:19—Pakaɣ tɔʋ piye se patayɩ ɖama e-tokonaa (w11-F 15/8 15 § 14)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm (C. 8)

  • Keɣa 18:15—Lɔŋ kɩbaŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ mayaɣ kanɛ ka-taa? (w06-F 15/5 19 § 7)

  • Keɣa 22:1, 2—Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa kɛnɩ ninɖiɣyu kɩbanʋ? (w02-F 15/9 32 § 1-2)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Keɣa 24:1-22

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bh—Tɩŋnɩ pɔrtaabɩlɩ yaa taabɩlɛɛtɩ yɔɔ nɛ ŋkalɩ Bibl mayaɣ nakɛyɛ ɖɩɣdʋ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bh—Tɩŋnɩ JW Library recherche yɔɔ nɛ ŋñɩnɩ Bibl mayaɣ ŋga kocosuu ɖɩɣdʋ tɔm pɔzʋʋ nabʋyʋ yɔɔ yɔ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bh 129-130 § 11-12​—Wɩlɩ Bibl kpɛlɩkɩyʋ ɛzɩma ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ JW Library yɔɔ nɛ ɛñɔɔzɩ kpɛlɩkʋʋ pɔrtaabɩlɩ yaa taabɩlɛɛtɩ yɔɔ yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 55

 • Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ Application JW Library?”—Hɔɔlʋʋ 2: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ Biblwaa kpaɣʋ nɛ pa-tʋmɩyɛ labɩnʋʋTɔm ñɩnʋʋ Bibl taa yaa takayɩsɩ lɛɛsɩ taa tɛ videowaa; paa video ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ŋtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa. Pʋwayɩ lɛ, ŋtazɩ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-tɛ kɛdɛzaɣ ñʋʋ cikpeluu taa. Pɔzɩ koobiya se pɔyɔɔdɩ nʋmɔŋ lɛɛŋ weyi ɩ-yɔɔ patɩŋnaa nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ JW Library tɔm susuu taa yɔ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) ia ñʋʋ 16 § 1-15

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 139 nɛ adɩma