Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

16-​22 mai

KEƔSI 10-17

16-​22 mai
 • Hendu 106 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Anɩ pʋdʋ pɩzɩɣ nɛ ɛsʋʋ [Yehowa] cokiye tɛɛ?”: (C. 10)

  • Keɣa 14:1, 2—Pɩwɛɛ se ɖɩɖɔ tɔm kɩtʋʋzɩtʋ yɔɔ yaa ɖɩyɔɔdʋʋ toovenim ɖa-laŋɩyɛ taa (w03-F 1/8 14 § 18; w89-F 15/9 26 § 7)

  • Keɣa 14:3—Pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛ siɣsiɣ ɖɔ-yɔɔdaɣ taa (w89-F 15/10 12 §10-11; w89-F 15/9 27 § 2-3; it-2-F 449)

  • Keɣa 14:4, 5—Pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛ siɣsiɣ ɖɔ-ɖɔnɛ kpeekpe taa (w06-F 15/5 19 § 1; w89-F 15/9 29-30; it-1-F 1195 § 3)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm (C. 8)

  • Keɣa 10:3—Bibl mayaɣ kanɛ, kɔ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (w06-F 15/5 18 § 3; w05-F 15/5 32 § 2)

  • Keɣa 15:10b—Ɛzɩma natʋ tɔm tʋnɛ, tɩlabɩ Yesu yɔɔ? (w11-F 15/8 16 § 19; w05-F 1/5 14 § 9)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Keɣa 17:2-20

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mai 2016 tɛ Feŋuu Tilimiye—Tɩŋnɩ pɔrtaabɩlɩ yaa taabɩlɛɛtɩ yɔɔ nɛ ŋkalɩ Bibl mayaɣ nakɛyɛ ɖɩɣdʋ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mai 2016 tɛ Feŋuu Tilimiye—Tɩŋnɩ JW Library yɔɔ nɛ ŋkalɩ ɖɩɣdʋ Bibl mayaɣ nakɛyɛ ɛ-kʋnʋŋ taa.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bh 100-101 § 10-11​—Wɩlɩ Bibl kpɛlɩkɩyʋ ɛzɩma ɛpɩzɩɣ nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ JW Library nɛ ɛnɩ tɔm ndʋ ɛpɔzaa yɔ, tɩ-taa yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 70

 • Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ Application JW Library?”—Hɔɔlʋʋ 1: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ Labɩnɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ Signets Historique. tɛ videowaa; paa video ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ŋtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa. Pʋwayɩ lɛ, ŋtazɩ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-tɛ kajalaɣ ñʋŋ cikpeŋ naalɛ taa. Pɔzɩ koobiya se pɔyɔɔdɩ ɛzɩma palakɩnɩ tʋmɩyɛ JW Library kediɣzisi taa nɛ alɩwaatʋ ndʋ palakɩ tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ yɔ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) ia ñʋʋ 15 § 15-26, nɛ h. 134 yɔɔ tɔm taa cuuzuu

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 43 nɛ adɩma