Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

3-9 juin

GALAATII MBA 4-6

3-9 juin
 • Hendu 16 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Mbʋ Agaarɩ nɛ Saara, nɛ pe-piya pɔ-yɔɔ tɔm wɩlɩɣ-ɖʋ yɔ”: (C. 10)

  • Gal 4:24, 25​—Agaarɩ kaasɩŋnɩ tomnaɣ yɔɔ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɩwɛ Paɣtʋ ɛgbɛyɛ tɛɛ yɔ (it-1 56 § 1)

  • Gal 4:26, 27​—Saara kaasɩŋnɩ “ɛsɔdaa Yeruzalɛm,” Yehowa ɛgbɛyɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩwɛ ɛsɔdaa yɔ (w14 1/10 13 § 11)

  • Gal 4:28-31​—Pɩtɩŋnɩ ɛsɔdaa Yeruzalɛm “piya” yɔɔ lɛ, ɛyaa mba pañaŋ Ɛsɔ yɔ pakaɣ hiɣu wazasɩ

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Gal 4:6​—Ebree yaa Arameya kʋnʋŋ taa tɔm piye “Aba” tɔbʋʋ lɛ suwe? (w09 1/4 13)

  • Gal 6:17​—Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩkɛnɩ ‘yʋsasɩ nzɩ sɩɩwɛ Pɔɔlɩ tomnaɣ yɔɔ nɛ sɩwɩlɩɣ se ɛkɛ Yesu yom yɔ’? (w10 1/11 15)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Gal 4:1-20 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 10)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ka ñʋʋ nɛ tɔm kalʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ: (C. 10) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video Wɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ ŋlakɩnɩ mayaɣ nakɛyɛ tʋmɩyɛ yɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ, ɩtazɩ Tɔm wɩlʋʋ takayaɣ tɛ tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 6 taa. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 6)

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 5 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) w12 15/3 30-31​—Tɔm ñʋʋ: Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyɩ siŋŋ se Krɩstʋ mba ikizi kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ? (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 13)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 110

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 8)

 • Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ: (C. 7) Yele nɛ paɖʋ Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ tɛ video juin ñɩŋgʋ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 69

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 40 nɛ adɩma