Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

24-30 juin

FILIIPI MBA 1-4

24-30 juin
 • Hendu 33 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ɩtaanɩɣzɩ nabʋyʋ yɔɔ”: (C. 10)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Fil 2:17—Ɛzɩma tɩyɛ paawɛɛ nɛ “papɩyɩɣ [Pɔɔlɩ] ɛzɩ kilizaɣ yɔ”? (it-2 850 § 1)

  • Fil 3:11​—Ɛbɛ “sɩɖaa femtu ndʋ pacalɩɣna” yɔ tɩkɛnaa? (w07 1/1 26-27 § 5)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Fil 4:10-23 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 5)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 45

 • Awɛnɩ ɖoŋ lɛlʋ yɔɔÑa yaa ñɛ-tɛ téléphone?: (C. 5) Yele nɛ paɖʋ video. Pʋwayɩ lɛ, ŋcosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Wazaɣ ŋga pɔrtaabɩlɩwaa wɛna? Ðoŋ kɩdɛkɛdɩŋ weyi pɔrtaabɩlɩ ñɔnʋʋ pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛnɩ ɛyʋ yɔɔ? Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋna se ŋpɩsɩ pɔrtaabɩlɩ yom yaa ŋtɩpɩsɩ? Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋna nɛ ŋtɩlɩ “mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ,” ɩ-taa nɩɩyɩ yɔ weyi? (Fil 1:10)

 • Lɩzɩ aleɣya wena ŋlakɩ yɔ nɛ lɔŋsɩnɖɛ”: (C. 10) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video Aleɣya wena pɩwɛɛ se malɩzɩ?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 72

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 76 nɛ adɩma