Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

10-16 juin

EFƐƐZƖ MBA 1-3

10-16 juin
 • Hendu 112 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Wondu yɔɔ cɔnʋʋ ɖʋtʋ ndʋ Yehowa laba yɔ, nɛ tɩ-tʋmɩyɛ”: (C. 10)

  • [Yele nɛ paɖʋ Efɛɛzɩ mba takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video.]

  • Efɛ 1:8, 9​—“Mɛsaɣ tɛɛ tɔm kiɖeɖetu” tukuuni Mesiya Kewiyaɣ (it-2 858 § 2)

  • Efɛ 1:10​—Yehowa ɖiɣni kpeɣluu e-wondu kɩlɩzɩtʋ tɩŋa nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa (w12 15/7 27-28 § 3-4)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Efɛ 3:13​—Ɛbɛ yɔɔ papɩzɩɣ nɛ pɔtɔ se Pɔɔlɩ kʋñɔmɩŋ ‘kɛnɩ samtʋ’ Efɛɛzɩ koobiya? (w13 15/2 28 § 15)

  • Efɛ 3:19​—Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩlakɩ nɛ ‘ɖɩtɩlɩ Krɩstʋ sɔɔlɩm’? (cl 299 § 21)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Efɛ 1:1-14 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 5)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ tɛ video: (C. 4) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 1)

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Cosi tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ mi-egeetiye taa se pakaɖɩnɩ-mɩ yɔ tɩ-taa natʋyʋ yɔɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 3)

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Ha takayɩsɩ nzɩ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa yɔ sɩ-taa nakɛyɛ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 9)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ