Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MAARKƖ 15-16

Natʋ tɔm labɩ Yesu yɔɔ

Natʋ tɔm labɩ Yesu yɔɔ

Paa natʋ tɔm ndʋ lɛ, ma masɩ nzɩ sɩ-taa tɩlabɩ Yesu wezuu caɣʋ taa yɔ tɩ-cɔlɔ

NATƲ TƆM

  • Keɣa 21:8

  • Keɣa 21:19

  • Iza 53:7

  • Iza 53:9