Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

4-10 juin

MAARKƖ 15-16

4-10 juin
 • Hendu 95 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Natʋ tɔm labɩ Yesu yɔɔ”: (C. 10)

  • Mark 15:3-5​—Esum tamɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ pɛcɛtɩnɩ ɛ-taa yɔ

  • Mark 15:24, 29, 30​—Pɔtɔ piye nɛ patayɩnɩ e-tokonaa nɛ pohoŋi-i ɖɔɖɔ (Mark 15:24, 29 nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “patayɩ ɖama e-tokonaa”, “pesekiɣ-i mɔɔŋ [yaa pekpiɣyiɣ pa-ñʋŋ]”)

  • Mark 15:43, 46​—Pepim ɛ nɛ ñɩm tɩnaa (Mark 15:43, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Yosɛɛfʋ”)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Mark 15:25​—Ɛbɛ yɔɔ Evaŋgilimwaa mayaa tɔm tɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ ñɩɣyʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pakam Yesu nazɩm sizika yɔɔ yɔ kɩ-yɔɔ? (Mark 15:25, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Pɩmaɣ wɩsɩ siɣu lɛ [ñɩɣyʋʋ naadozo ñɩŋgʋ yɔɔ, nwt]”)

  • Mark 16:8​—Ɛbɛ yɔɔ Maarkɩ takayaɣ taa kɛdɛzaɣ tɔm kɩɖaɣlɩtʋ yaa kɛdɛzaɣ tɔm kitoboyitu fɛyɩ Traduction du monde nouveau kɩfalʋʋ taa? (Mark 16:8, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-laŋɩyɛ kaalɩ pɩdɩɩfɛyɩ”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Mark 15:1-15

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ tɛ video: (C. 4) Yele paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) jl tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 2

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ