Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | LUKA 4-5

Kaɖɩnɩ takɩm ɛzɩ Yesu yɔ

Kaɖɩnɩ takɩm ɛzɩ Yesu yɔ

Sataŋ ñakɩ pana se ɛtɩŋnɩ mbʋ ɖe-liu wɛɛ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ɛcɛ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖa nɛ Yehowa ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ. Sataŋ sɩm paa ɛyʋ weyi lɛ ɛ-wɛtʋ nɛ mbʋ ɛyʋ ɛnʋ e-liu wɛɛ yɔ, nɛ pɩ-yɔɔ ɛtɩŋɩɣna nɛ ɛñɩkɩ ɛ-kpacanaa.

You wonuu ɖoŋ ñɩŋgʋ ŋgʋ Yesu labɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ ɛwa takɩm naadozo mbʋ Sataŋ kɔŋnɩ ɛyaa yɔɔ ɖoŋ ɖoŋ yɔ? (Ebr 4:12; 1Yoh 2:15, 16) Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mamaɣzɩnɩ ɛ-kɩɖaʋ?

  • 4:1-4

    “Tomnaɣ nandʋ sɔɔlɩm”

  • 4:5-8

    “Ɛsa naɣnaɣ”

  • 4:9-12

    “Ñɩm kuuni”