Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

18-24 juin

LUKA 2-3

18-24 juin
 • Hendu 133 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Piya evelisi, iɖiɣni pɩʋ fezuu taa?”: (C. 10)

  • Luka 2:41, 42​—Yesu nɛ ɛ-lʋlɩyaa powobi Paska kazandʋ ndʋ palakɩ paa pɩnaɣ ŋga yɔ (Luka 2:41, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ɛ-ñɩma tɩɩkpaɣ”)

  • Luka 2:46, 47​—Yesu kaawelisini Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa nɛ ɛpɔzɩ-wɛ tɔm (Luka 2:46, 47. nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “kɔpɔzʋʋ-wɛ tɔm”, “pɩlakɩ-wɛ piti yem”)

  • Luka 2:51, 52​—Yesu wobi pɩ-yɔɔ nɛ ‘eluzuu ɛ-tɩ’ ɛ-lʋlɩyaa tɛɛ nɛ ɛ-tɔm kɛdɩɣnɩ Ɛsɔ nɛ ɛyaa (Luka 2:51, 52, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “koluzuu ka-tɩ”)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Luka 2:14​—Mayaɣ kanɛ kɔ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (Luka 2:14, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “nɛ tɛtʋ yɔɔ lɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ mba pɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ yɔ pɛ-hɛkʋ taa”, “mba pɔ-tɔm kɛdɩnɩ”)

  • Luka 3:23​—Akɛnɩ Yosɛɛfʋ caa? (wp16.3 9 § 1-3)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Luka 2:1-20

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Pʋwayɩ lɛ ŋcosi tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ mi-egeetiye taa se pakaɖɩnɩ-mɩ yɔ tɩ-taa natʋyʋ yɔɔ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ tɛ video: (C. 5) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) w14-F 15/2 26-27​—Ñʋʋ: Lɩmaɣza wena yɔɔ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Yuuda mba ‘kaaɖaŋ’ Mesiya kɔmtʋ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ