Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

11-17 juin

LUKA 1

11-17 juin
 • Hendu 137 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Maɣzɩnɩ Maarɩɩ tɩ luzuu”: (C. 10)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Luka 1:69​—Tɔm loyaɣ “ñʋʋ yabɩtʋ ɖoŋ” tɔbʋʋ lɛ suwe? (Luka 1:69, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ñʋʋ yabɩtʋ ɖoŋ [ñʋʋ yabɩtʋ hɩlʋʋ, nwt]”)

  • Luka 1:76​—Ɛzɩma tɩyɛ Yohanɛɛsɩ lɩm mɩyɩsɩyʋ ‘kaɣ Yehowa nɔɔ ɖɛʋ’? (Luka 1:76, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ŋkaɣ [Yehowa] nɔɔ ɖɛʋ”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Luka 1:46-66

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɛ video: (C. 5) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 92

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 8) Ye ɩsɔɔlaa yɔ, ɩpɩzɩɣ nɛ icuuzi pɩnaɣ 2018 mayaɣ yɔɔ tɔm ndʋ tɩwɛ w18.01 8-9 § 4-7 taa yɔ tɩ-taa.

 • Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ: (C. 7) Yele nɛ paɖʋ Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ tɛ video juin ñɩŋgʋ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 24

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 58 nɛ adɩma