Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

5-11 juin

YEREEMII 51-52

5-11 juin
 • Hendu 37 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yehowa tɔm tɩŋa lakɩ tete”: (C. 10)

  • Yer 51:11, 28—Yehowa kaawɩlɩ mba pakaɣ yɔkʋʋ Babilɔɔnɩ yɔ (it-2-F 343 § 3-4)

  • Yer 51:30​—Yehowa kaayɔɔdaa se Babilɔɔnɩ mba ɩɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ pakaɖɩnɩ po-koyindinaa (it-2-F 343 § 1)

  • Yer 51:37, 62​—Yehowa kaayɔɔdaa se Babilɔɔnɩ kaɣ pɩsʋʋ njɛyɛ (it-1-F 252 § 2)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yer 51:25​—Ɛbɛ yɔɔ paya Babilɔɔnɩ se “pʋʋ ŋgʋ kɩnaŋɩɣ yɔ”? (it-2-F 340 § 8)

  • Yer 51:42​—Pɔyɔɔdʋʋ cɩnɛ se “pɔɔ wadɩ Babilɔɔnɩ yɔɔ” yɔ, pɩtɩla pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (it-2-F 258 § 2)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yer 51:1-11

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋha fenaɣ taa takayɩsɩ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ “ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ” tɛ videowaa. Paa video ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ŋtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa. Seɣti koobiya nɛ pawɩlɩ pɛ-tɛ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ waa tɔm ndʋ tɩwɛ BIBL WƖLƖTƲ > HƆŊ SƖNAƲ taa yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 152

 • Tisuu mbʋ ŋwɛnɩ Yehowa tamaɣ yɔɔ yɔ, pɩwɛ ɖoŋ na?”: (C. 15) Tɔm pɔzʋʋ nɛ cosuu. Seɣti koobiya tɩŋa se pañaɣ pana nɛ pa nɛ koobiya lalaa palakɩ faawɩyɛ Bibl taa natʋ tɔm yɔɔ ɖoŋ ɖoŋ nɛ patɩŋɩɣnɩ pɩ-yɔɔ nɛ pakpazɩɣ ɖama tisuu ɖoŋ.​—Roma 1:11, 12.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 13 § 24-32

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 49 nɛ adɩma