Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | WITU 1-5

Suuɖu wɛtʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ

Suuɖu wɛtʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ

Ɛbɛ kaasɩnɩ Yereemii nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ nɛ wɛtʋ kɩbandʋ paa ɛɛwɛ kʋñɔŋ sɔsɔʋ taa yɔ?

3:20, 21, 24, 26, 27

  • Ɛɛwɛnɩ lidaʋ se Yehowa kaɣ cɔnʋʋ ɛ-samaɣ taa ɛyaa mba pekpiɖaa yɔ pɔ-yɔɔ nɛ ɛlɩzɩ-wɛ pa-kʋñɔŋ taa

  • Ɛkpɛlɩkɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɛsɩɣlɩ ‘ɛ-sʋʋtʋ e-evebitu taa’ yɔ. Ye ɛyʋ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ tɩlasɩ taa e-evebitu yaa ɛ-pɛlɛtʋ taa yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɩ nɛ ɛwa tɩlasɩ nzɩ ɛkaɣ katʋʋ pʋwayɩ e-wezuu caɣʋ taa yɔ.

Ɛbɛ pɩwɛɛ se mala nɛ mankaɖɩnɩ tɩlasɩ nzɩ sɩkɔŋ yɔ?

 

Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mawɩlɩ se mɛwɛnɩ suuɖu wɛtʋ?