Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

12-18 juin

WITU 1-5

12-18 juin
 • Hendu 23 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Suuɖu wɛtʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ”: (C. 10)

  • [Yele nɛ paɖʋ Witu yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video.]

  • Witu 3:20, 21, 24​—Yereemii wɩlaa se ɛwɛnɩ suuɖu nɛ ɛtaɣ Yehowa liu (w12-F 1/6 14 § 3-4; w11-F 15/9 8 § 8)

  • Witu 3:26, 27​—Ye ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kala wena atakɩɣ ɖe-tisuu sɔnɔ yɔ a-taa yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ cee wayɩ takɩm. (w07-F 1/6 11 § 4-5)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Witu 2:17—Tɔm ndʋ keekee Yehowa yeba nɛ tɩla Yeruzalɛm yɔɔ? (w07-F 1/6 9 § 4)

  • Witu 5:7​—Ɛzɩ Yehowa pɔzʋʋ sayɩnaa pɔ-cɔzɔnaa kɩma na? (w07-F 1/6 11 § 1)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Witu 2:20–3:12

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) g17.3 takayaɣ huyuu yɔɔ tɔm—Sɩɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) g17.3 takayaɣ huyuu yɔɔ tɔm—Yaa ɛyʋ ɛnʋ se ɛkɔɔ ɖe-kediɣzisi.

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) w11-F 15/9 9-13—Tɔm ñʋʋ: Yehowa kɛnɩ ma-ñɩm.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 13

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 8) Ye ɩsɔɔlaa yɔ, ɩpɩzɩɣ nɛ ɩtazɩ “Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ takayaɣ” ŋga kɛwɛ Annuaire taa yɔ ka-taa (yb17-F 2-5)

 • Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ: (C. 7) Yele nɛ paɖʋ juin 2017 tɛ Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ tɛ video.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 13 § 33-34; h. 146-147 yɔɔ aɖakaɣ, h. 145 yɔɔ tɔm taa cuuzuu aɖakaɣ

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 17 nɛ adɩma