Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

27 juin-3 juillet

Keɣsi 51-58

27 juin-3 juillet
 • Hendu 38 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Sʋʋ [Yehowa] ña-sʋʋtʋ”: (C. 10)

  • Keɣa 54:3, 5, 6, 17-19—Daviid kaawɛ kaɖɛ taa siŋŋ (w06-F 1/6 11 § 4; w96-F 1/4 27 § 2)

  • Keɣa 54:13-15—Daviid pɩyalʋ maɣmaɣ nɛ ɛ-taabalʋ weyi ɛtaɣaɣ liu yɔ, mba lɩnɩ ɛ-wayɩ (w96-F 1/4 30 § 1)

  • Keɣa 54:23—Daviid wɩlaa se ɛtaɣaɣ liu se Yehowa kaɣ-ɩ sɩnʋʋ (w06-F 1/6 11 § 5; w99-F 15/3 22-23)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Keɣa 55:9—Tɔm loyaɣ “teɣzi nɛ mɛ-ɛzɩtɛɣlɩm su ño-tokaɣ taa” tɔbʋʋ lɛ suwe? (w09-F 1/6 28 § 5; w08-F 1/10 26 § 3)

  • Keɣa 58:2, 3—Mbʋ pɩtalɩ Daviid yɔ, ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ adɩma yɔɔ? (w08-F 15/3 14 § 13)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Keɣsi 51:3–52:7

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katɩɣ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Ha traktɩ nakʋyʋ nɛ ŋhɔ weyi ŋha-ɩ kʋ yɔ, ɛ-lɩmaɣza nɛ ŋwoni QR mayaɣ ŋga kɛwɛ traktɩ ŋgʋ kɩ-kɛdɛzaɣ hɔɔlʋʋ yɔɔ yɔ kɔ-yɔɔ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Wɩlɩ ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ papɩsɩ pana weyi ɛɛmʋ traktɩ nakʋyʋ yɔ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) fg ñʋʋ 3 § 2-3 —Ŋŋtɛzɩɣ lɛ, wɩlɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ Ɛbɛ wɩlɩɣ se Bibl tɔm kɛ toovenim? tɛ video pazɩ yaa ŋwɩlɩɣ-ɩ ɛzɩma ɛpɩzɩɣ ɛla nɛ ɛkpaɣ-kʋ jw.org yɔɔ yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 56

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 7)

 • Ɛsɔ kɛnɩ man-sɩnɩyʋ”: (C. 8) Tɔm taa tazʋʋ. Ŋpɔzɩ paa tɔm ndʋ lɛ, ha koobiya sakɩyɛ nʋmɔʋ nɛ pocosi tɩ-yɔɔ nɛ pɩsa nɛ paa weyi ɛpɩzɩ ɛkpɛlɩkɩ lɔŋ mbʋ pɩtalɩ koobiya lalaa yɔ pɩ-taa nɛ pɩkpazɩ-ɩ ɖoŋ. (Rom 1:12) Seɣti koobiya se ye pakatɩ kaɖɛ naɖɩyɛ lɛ, patɩŋnɩ Guide de Recherche yɔɔ nɛ peyele nɛ Yehowa sɩnɩ-wɛ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) ia ñʋʋ 18 § 14-21, nɛ h. 161 yɔɔ tɔm taa cuuzuu

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 121 nɛ adɩma