Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

13-19 juin

KEƔSI 37-43

13-19 juin
 • Hendu 4 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yehowa sɩɣnɩ kʋdɔndɩnaa”: (C. 10)

  • Keɣa 40:2, 3​—Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ mba pamaɣzɩɣ kʋñɔndɩnaa nɛ ajamaa yɔɔ yɔ (w15 1/12 24 § 7; w91-F 1/10 14 § 6)

  • Keɣa 40:4​—Yehowa cɔŋnɩ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa mba pahɩnɩ kʋdɔŋ yɔ pɔ-yɔɔ (w08-F 15/9 5 § 12-13)

  • Keɣa 40:13​—Lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛnɩ cee wayɩ yɔɔ yɔ, kɩpɩzɩɣ kɩsɩnɩ weyi ɛhɩnɩ kʋdɔŋ yɔ nɛ ɛɖɔkɩ kpam (w15 1/12 27 § 18-19; w08-F 15/12 6 § 15)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Keɣa 38:1, 2​—Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩɖɔkɩ ɖɛ-nzʋlʋmɩyɛ nɛ ɖɩtaayɔɔdʋʋ polom polom? (w09-F 15/5 4 § 5; w06-F 15/5 20 § 11)

  • Keɣa 40:10​—Ɛzɩma Yesu wɩlaa se mbʋ pɩɩtalɩ Daviid yɔ, pɩ-kɔm pɩ-taa ɛnʋ yɔɔ ɖɔɖɔ? (w11-F 15/8 13 § 5; w08 15/9 5 § 11)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Keɣsi 41:7–42:5

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) g16.3 takayaɣ huyuu yɔɔ tɔm

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) g16.3 takayaɣ huyuu yɔɔ tɔm

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) fg ñʋʋ 2 § 4-5 —Ŋŋtɛzɩɣ lɛ, wɩlɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ Ɛzɩ Ɛsɔ wɛnɩ hɩɖɛ na? tɛ video pazɩ yaa ŋwɩlɩ-ɩ ɛzɩma ɛpɩzɩɣ ɛla nɛ ɛkpaɣ-kʋ jw.org yɔɔ yɔ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 128

 • Cɔŋnɩ kɩhɛyʋʋ paa ɖooye!: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ koobiya cɔnɩ Video Kɛ Yehowa taabalʋ​Cɔŋnɩ kɩhɛyʋʋ paa ɖooye! (hendu 24). (Wolo jw.org yɔɔ LA BIBLE ET VOUS > ENFANTS taa.) Pʋwayɩ lɛ, ŋtazɩ jw.org yɔɔ tʋmɩyɛ takayaɣ “La vie aujourd’hui et la vie dans le Paradistaa; tɩŋnɩ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ nɛ ŋtazɩ pɩ-taa: Lɛɣzɩtʋ ndʋ kaɣ kɔm Paradisuu taa? Wazasɩ nzɩ ŋɖaŋ kpam? Ye ŋmaɣzɩɣ lidaʋ ŋgʋ ŋwɛna yɔ kɩ-yɔɔ, ɛzɩma pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋɖɔkɩ kpam?​—2Kɔr 4:18.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) ia ñʋʋ 17 § 14-22, nɛ h. 152 yɔɔ tɔm taa cuuzuu tɔm pɔzʋʋ

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 36 nɛ adɩma