Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

23-29 juillet

LUKA 12-13

23-29 juillet
 • Hendu 4 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ɩkɩlɩ cɩʋcɩʋnaa sakɩyɛ kumm”: (C. 10)

  • Luka 12:6​—Ɛsɔ ɛɛsɔʋ sumasɩ cikpesi maɣmaɣ yɔɔ (Luka 12:6 nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “sumasɩ [cɩʋcɩʋnaa]”)

  • Luka 12:7​—Ɛzɩma Ɛsɔ sɩm-ɖʋ nɛ pɩkpɛndɩnɩ ɖa-ñʋʋ taa ñɔsɩ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ekeŋni-ɖʋ siŋŋ (Luka 12:7 nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “pakalɩ mɩ-ñʋʋ taa ñɔsɩ payɩ”)

  • Luka 12:7, nwt​—Ða-taa paa anɩ mʋ ñɩm Yehowa ɛsɩndaa siŋŋ (cl 241 § 4-5)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Luka 13:24​—Yesu tɔm tʋnɛ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (Luka 13:24 nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Ɩcɛyɩ mɩ-tɩ”)

  • Luka 13:33​—Ɛbɛ yɔɔ Yesu yɔɔdɩ tɔm tʋnɛ? (Luka 13:33 nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “nɔɔyʋ ɛɛsɩkɩ [paapɩzɩɣ nɛ pakʋ]”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Luka 12:22-40

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Pʋwayɩ lɛ ŋyaa-ɩ se ɛkɔɔ kediɣzaɣ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tozo ñɩŋgʋ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Lɩzɩ Bibl mayaɣ ŋga ŋsɔɔlaa yɔ nɛ ŋtɩŋnɩ kɔ-yɔɔ nɛ ŋha takayɩsɩ nzɩ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl yɔ sɩ-taa nakɛyɛ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) lv 185 § 4-5

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 116

 • Papɩsɩ ajamaa, ɛlɛ patɩsɔɔ pɔ-yɔɔ: (C. 15) Yele nɛ paɖʋ video. (Wolo VIDEOWAA > TƆM PƆZƲƲ NƐ ASEƔÐE LƖZƲƲ). Pʋwayɩ lɛ, ɩtazɩ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-taa.

  • Tɩlasɩ nzɩ koobiya panɛ pa-naadozo pakataa?

  • Ɛzɩma Yehowa wɩlaa se ɛtɩsɔɔ pɔ-yɔɔ?

  • Paa koobiya panɛ paawɛ tɩlasɩ taa yɔ, ɛzɩma powobi pɩ-yɔɔ nɛ pɛsɛɣ Yehowa? Nɛ ɛzɩma pɩkpazɩ koobiya lalaa ɖoŋ?

  • Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ sɔɔlɩm akpadɩyaa nɛ ajamaa mba pɛwɛ ñɛ-ɛgbɛyɛ taa yɔ?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 30

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 5 nɛ adɩma