Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

2-8 juillet

LUKA 6-7

2-8 juillet
 • Hendu 109 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Sɔɔlɩ kʋjɔʋ labʋ”: (C. 10)

  • Luka 6:37​—Ye ɖɩkpakɩɣ nɛ ɖikpeɣu lalaa kɔyɔ, pakaɣ-ɖʋ kpeɣu ɖɔɖɔ (Luka 6:37 nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Ikpeɣ lalaa pa-kɩwɛɛkɩm nɛ paakpeɣ-mɩ ɖɔɖɔ”; w08 15/5 9-10 § 13-14)

  • Luka 6:38​—Pɩwɛɛ se ɖiyele nɛ kʋjɔʋ labʋ malɩnɩ-ɖʋ (Luka 6:38 nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Ɩha”)

  • Luka 6:38​—Ðɩhaɣ lalaa haʋ mbʋ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ pakaɣ-ɖʋ haʋ (Luka 6:38 nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “caɖaɣ [mɩ-kabɩsɩ, nwt]”)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Luka 6:12, 13​—Alɩwaatʋ ndʋ Krɩstʋ mba kaakpakɩɣ lɩmaɣza sɔsɔna yɔ, ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩnɩ Yesu kɩɖaʋ? (w07 1/8 6 § 1)

  • Luka 6:40​—Mba ɖa ɖɩkɛ Ɛsɔtɔm wɩlɩyaa yɔ, sʋʋtʋ ndʋ ɖɩwɛna? (w08 15/3 31 § 7)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Luka 7:36-50

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ tɛ video: (C. 4) Yele paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bhs 197-198 § 4-5

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 108

 • Maɣzɩnɩ Yehowa kʋjɔʋ labʋ: (C. 15) Yele nɛ paɖʋ video ŋgʋ. (Wolo hɔɔlʋʋ DEPUIS NOTRE STUDIO). Pʋwayɩ lɛ, ɩtazɩ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-taa:

  • Ɛzɩma Yehowa nɛ Yesu pawɩlaa se pɛwɛ kʋjɔʋ?

  • Ɛzɩma Yehowa wazɩɣ ɖa-kʋjɔʋ labʋ yɔɔ?

  • Ye pɔtɔm se ɛyʋ ɛwɛɛ kʋjɔʋ kpaɣʋ nɛ kpeɣu nʋmɔʋ taa, pɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

  • Nʋmɔŋ weyi yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩha ɖa-alɩwaatʋ faaa?

  • Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ kʋjɔʋ lalaa sam hɔɔlʋʋ taa?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 27

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 57 nɛ adɩma