Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | EZEKƖYƐƐLƖ 24-27

Tiiri yɔɔ natʋ tɔm kpazɩɣ lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛnɩ Yehowa tɔm yɔɔ yɔ, ɖoŋ

Tiiri yɔɔ natʋ tɔm kpazɩɣ lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛnɩ Yehowa tɔm yɔɔ yɔ, ɖoŋ
NAƲ

Ezekɩyɛɛlɩ takayaɣ kaayɔɔdɩ ɖooo pɩnaɣ ɛzɩma pakaɣ yɔkʋʋ Tiiri tɛtʋ yɔ pɩ-tɔm tete

  • 26:7-11

    607 P.P.Y. ɖɛwa nɛ pɩtalɩ alɩwaatʋ natʋyʋ lɛ aɖɩzɩ Tiiri tɛtʋ sɔsɔtʋ?

  • 26:4, 12

    332 P.P.Y., atɩŋnɩ Tiiri tɛtʋ sɔsɔtʋ njɛyɛ yɔɔ nɛ ɛma habɩyɛ naɖɩyɛ nɛ ɛɖɩzɩ Tiiri lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ?

Natʋ tɔm ndʋ ŋɖaŋaa se ŋna ɛzɩma tɩkaɣ labʋ tete yɔ?