Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | EZEKƖYƐƐLƖ 11-14

Ŋwɛnɩ tomnaɣ nandʋ laŋɩyɛ na?

Ŋwɛnɩ tomnaɣ nandʋ laŋɩyɛ na?

Nʋmɔʋ ŋgʋ Yehowa wɩlɩɣ?

11:19

  • Aleɣya

  • Wondu suu & tɩ ñɔɔzʋʋ

  • Sɔɔlɩm & kpeɣu

Ɛbɛ manpɩzɩɣ mala nɛ mɔnɖɔ Yehowa paɣtʋ yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ?

11:20

  • Aleɣya

  • Wondu suu & tɩ ñɔɔzʋʋ

  • Sɔɔlɩm & kpeɣu