Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

3-9 juillet

EZEKƖYƐƐLƖ 11-14

3-9 juillet
 • Hendu 52 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ŋwɛnɩ tomnaɣ nandʋ laŋɩyɛ na?”: (C. 10)

  • Eze 11:17, 18​—Yehowa labɩ tamaɣ se pakaɣ pɩsɩnʋʋ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ (w07-F 1/7 11 § 4)

  • Eze 11:19​—Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛha-ɖʋ laŋɩyɛ nɖɩ ɖitisiɣ nɛ ɖɩɖɔ ɛ-nʋmɔʋ taa yɔ (w16.05 20 § 9)

  • Eze 11:20​—Yehowa sɔɔlaa se ɖɩɖɔ tɔm ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Eze 12:26-28​—Masɩ sɩnɛ sɩwɩlɩɣ se sʋʋtʋ ndʋ Yehowa sɛyaa wɛna? (w07-F 1/7 13 § 8)

  • Eze 14:13, 14​—Ɛyaa mba pɔyɔɔdɩ pɔ-tɔm masɩ sɩnɛ sɩ-taa yɔ, lɔŋ weyi pɔ-tɔm ndʋ tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (w16.05 26 § 13; w07-F 1/7 13 § 9)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Eze 12:1-10

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋha fenaɣ taa takayɩsɩ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ “ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ” tɛ videowaa. Paa video ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ŋtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 154

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 15) Ye ɩsɔɔlaa yɔ, ɩpɩzɩɣ nɛ ɩtazɩ lɔŋ weyi Annuaire takayaɣ kpɛlɩkɩ-mɩ yɔ, ɩ-taa (yb17-F 41-43)

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 14 § 15-23 nɛ h. 156 yɔɔ tɔm taa cuuzuu aɖakaɣ

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 43 nɛ adɩma