Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

3-9 juillet

EZEKƖYƐƐLƖ 21-23

3-9 juillet
 • Hendu 30 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Weyi ɛtɩnɩ tɔm hʋʋ yɔ, ɛnʋ pʋmʋnaa se ɛtɔɔ kewiyitu”: (C. 10)

  • Eze 21:25​—“Wiyaʋ kañatʋ tʋ” lɛ Wiyaʋ Zidikiya (w07-F 1/7 13 § 11)

  • Eze 21:26​—Daviid liɖe taa kewiyitu kaɣ sɩʋ tɩnaɣ (w11-F 15/8 9 § 6)

  • Eze 21:27​—“Weyi ɛtɩnɩ tɔm hʋʋ” yɔ, ɛnʋ lɛ Yesu Krɩstʋ (w14 1/10 13 § 14)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Eze 21:3​—Laɣɖɛ nɖɩ Yehowa kaɣ lɩzʋʋ ɖi-huyuu taa? (w07-F 1/7 14 § 1)

  • Eze 23:49​—Wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ tɔm pɔyɔɔdɩ ñʋʋ 23 taa? Nɛ lɔŋ weyi pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (w07-F 1/7 14 § 6)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Eze 21:1-13

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) fg​—Yɔɔdɩ Ɛzɩma ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl? video tɔm pazɩ nɛ ɩtazɩ kɩ-taa (ɛlɛ taawɩlɩ-kʋ ɖɩɣdʋ).

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bh​—Yɔɔdɩ Ɛzɩma ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl? video tɔm pazɩ nɛ ɩtazɩ kɩ-taa alɩwaatʋ ndʋ ŋŋyɔɔdʋʋnɩ weyi ŋwokini fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ ɖoŋ ɖoŋ yɔ (ɛlɛ taawɩlɩ-kʋ ɖɩɣdʋ).

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bh 215 § 2–216 § 1

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 45

 • Nɔnɔɔ taa wɛtʋ kɩbandʋ”: (C. 15) Tɔm yɔɔdʋʋ. Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛyɔɔdɩnɩ tɔm tʋnɛ. Ŋpaɣzɩɣ lɛ, yele nɛ paɖʋ video ŋgʋ kɩwɩlɩɣ-ɖʋ wɛtʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ nɔnɔsɩ taa yɔ

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 15 § 18-28

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 29 nɛ adɩma