Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

17-23 juillet

EZEKƖYƐƐLƖ 18-20

17-23 juillet
 • Hendu 21 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yehowa kpeɣu lɛ, ɛsɔʋ pɩ-yɔɔ?”: (C. 10)

  • Eze 18:19, 20​—Mbʋ paa weyi ɛlakɩ yɔ, Yehowa maɣzɩɣ se pʋdʋ ɛnʋ ɛ-sʋʋtʋ pɩkɛnaa (w12-F 1/7 18 § 2)

  • Eze 18:21, 22​—Yehowa ɖaŋ kpam se ekpeɣ mba pekpiɖiɣ pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ, nɛ ɛɛkaɣ tɔzʋʋ pɩ-yɔɔ se ɛhɔ pa-nɩŋgbaaŋ (w12-F 1/7 18 § 3-7)

  • Eze 18:23, 32​—Ye Yehowa ɛlaba nɛ ɛwɩɩ nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa tɩlɛɣzɩ yɔ, ɛtɛzɩɣ-wɛ ɖɩzʋʋ (w08-F 1/4 8 § 4; w06-F 1/12 27 § 11)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Eze 18:29​—Ɛbɛ laba nɛ Izrayɛɛlɩ piya wɛɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda Yehowa yɔɔ? Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɩtaatɔlɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩ-taa? (w13-F 15/8 11 § 9)

  • Eze 21:5​—Ɛbɛ yɔɔ Izrayɛɛlɩ piya maɣzaɣ se Ezekɩyɛɛlɩ wɛɛ nɛ “etuki aduwa na”? Nɛ pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ we? (w07-F 1/7 14 § 3)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Eze 20:1-12

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) 1Yoh 5:19​—Wɩlɩ toovenim tɔm. Sɩɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Kiɖe 3:2-5​—Wɩlɩ toovenim tɔm. Ɩnɩɩnɩ ɖama nɛ ŋpɩsɩ cee wayɩ. (Cɔnɩ mwb16.08 8 § 2)

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) w16.05-F 32​—Ye posusaa se papɩsɩnɩ ɛyʋ nɔɔyʋ ɛgbɛyɛ taa, ɛzɩma koobiya pɩzɩɣ nɛ pawɩlɩ se pa-taa wɛ leleŋ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 35

 • Ŋkpeɣu ña-tɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ ŋlaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ?”: (C. 10) Tɔm taa tazʋʋ. Ŋpaɣzɩɣ lɛ, yele nɛ paɖʋ Tɩnɩ Yehowa tɔm hʋʋ yɔɔKpaɣ nɛ ŋkpeɣ tɛ video.

 • Piya evelisi pɔzʋʋ se: Ɛbɛ pɩwɛɛ se mala nɛ mawa mɛ-ɛjandʋ?: (C. 5) Tɔm taa tazʋʋ. Tɩŋnɩ “Piya evelisi pɔzʋʋ se: Ɛbɛ pɩwɛɛ se mala nɛ mawa mɛ-ɛjandʋ?” ñʋʋ yɔɔ nɛ ŋtazɩ tɔm taa. Ŋpaɣzɩɣ lɛ, yele nɛ paɖʋ tɔm kɩnɩnɩtʋ ndʋ tɩwɛ “Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla?” hɔɔlʋʋ taa yɔ (Wolo jw.org yɔɔ nɛ ŋcɔnɩ BIBL WƖLƖTƲ > PIYA EVELISI.)

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 15 § 9-17

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 38 nɛ adɩma