Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

3-9 juillet

EZEKƖYƐƐLƖ 15-17

3-9 juillet
 • Hendu 11 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ŋɖɔŋ mbʋ ŋɖuwaa se ŋlakɩ yɔ pɩ-yɔɔ?”: (C. 10)

  • Eze 17:1-4​—Babilɔɔnɩ lɩzɩ Zidikiya se ɛlɛɣzɩ wiyaʋ Yehoyakin lone taa (w07-F 1/7 12 § 6)

  • Eze 17:7, 15​—Zidikiya tɩɖɔ e-ɖuutu yɔɔ nɛ ɛpɩsɩnɩ Ejipiti mba yɔɔ se pasɩnɩ-ɩ (w07-F 1/7 12 § 6)

  • Eze 17:18, 19​—Yehowa kaasɔɔlaa se Zidikiya ɛɖɔ tɔm ndʋ eɖuwaa yɔ tɩ-yɔɔ (w12-F 15/10 30 § 11; w88-F 15/9 17 § 8)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm (C. 8)

  • Eze 16:60​—Ɛbɛ payaɣ se “tamtam ɛgbɛyɛ”? Nɛ anɩ nɛ anɩ pɛ-hɛkʋ taa paɖʋ-ɖɩ? (w88-F 15/9 17 § 7)

  • Eze 17:22, 23​—“Piliŋa nɛkɛnɛkɛ” ŋga Yehowa yɔɔdaa se ɛkaɣ sɔʋ? (w07-F 1/7 12 § 6)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Eze 16:28-42

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 36

 • Paa ŋkatɩɣ kaɖɛ ñe-nesi ɖɔkʋʋ taa yɔ, ɖɔ ñe-nesi ɖɔkʋʋ ɖuutu yɔɔ: (C. 10) Tɔm yɔɔdʋʋ. Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ ɛtɩŋnɩ Mars 2014 tɛ Réveillez-vous! hɔɔlɩŋ 14-15 yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm tʋnɛ.

 • Kɛ Yehowa taabalʋ—Wɛɛ toovenim: Yele nɛ paɖʋ video Kɛ Yehowa taabalʋ​—Wɛɛ toovenim. Video tɛŋ lɛ, ŋyaa piya nzɩ ŋŋtɛm lɩzʋʋ yɔ nɛ sɩkɔɔ tɔm ɖɩyɔɔdɩyɛ, nɛ ŋpɔzɩ-sɩ tɔm video yɔɔ (Video hɔɔlʋʋ PIYA)

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 15 § 1-8

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 137 nɛ adɩma