Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

4-10 juillet

KEƔSI 59-67

4-10 juillet
 • Hendu 104 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ðɛyɩ Yehowa, adɩma welisiyu”: (C. 10)

  • Keɣa 60:6, 9—Mbʋ mbʋ ŋɖuwaa se ŋlakɩ yɔ, heyi-pʋ Yehowa adɩma taa (w99-F 15/9 9 § 1-4)

  • Keɣa 61:9—Kuli ña-laŋɩyɛ nɛ ŋheyi Yehowa mbʋ pɩcɛyɩɣ-ŋ yɔ adɩma taa nɛ ŋwɩlɩ se ŋtaɣ-ɩ liu (w15 1/4 25-26 § 6-9)

  • Keɣa 64:2, 3—Yehowa kɛnɩ laŋa kɩbana tɩnaa adɩma welisiyu (w15 1/4 22 §13-14; w10-F 15/4 5 § 10; it-2-F 661 § 6)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Keɣa 62:4—Ɛbɛ yɔɔ Yehowa sɔɔlɩm kpaɖɩ wezuu? (w06-F 1/6 11 § 8)

  • Keɣa 67:19—Mayaɣ kanɛ kɔ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (w06-F 1/6 10 § 5)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Keɣa 62:2-63:11

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋha takayɩsɩ fenaɣ kanɛ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ tɛ videowaa. Paa video ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ŋtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa. Seɣti tɔm susuyaa nɛ pɔñɔɔzɩ ɛzɩma pa-maɣmaɣ papɩzɩɣ nɛ papaɣzɩ kɛdaɣ yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 81

 • Wezuu kɛlɛʋ caɣʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩsa Ɛsɔ”: (C. 15) Tazɩ tɔm ñʋʋ taa nɛ pʋwayɩ lɛ ŋyele nɛ pɔcɔnɩ JW télédiffusion tɛ video ŋgʋ payaɣ se Ðɩcakɩ wezuu kɛlɛʋ yɔ, nɛ ɩtazɩ kɩ-taa pazɩ. (Wolo Video à la demande > Famille) Seɣti koobiya nɛ pamaɣzɩ ɛzɩma papɩzɩɣ pacaɣ wezuu kɛlɛʋ nɛ pɩsa nɛ pɛsɛɛ Yehowa nɛ pɩkɩlɩ yɔ pɩ-yɔɔ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) ia ñʋʋ 19 § 1-16

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 88 nɛ adɩma