Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

25-31 juillet

KEƔSI 78-85

25-31 juillet
 • Hendu 138 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • A-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ ñe-wezuu caɣʋ taa?”: (C. 10)

  • Keɣa 82:2-6—Pɩwɛɛ se Yehowa hɩɖɛ nɛ e-kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ tɔm ɛkɩlɩnɩ cɛyʋʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa (w08-F 15/10 13 § 7-8)

  • Keɣa 82:17—Ðe-siɣsiɣ wɛtʋ nɛ ɖa-tɩ ɖɔkʋʋ ɖʋʋ Yehowa hɩɖɛ (w08-F 15/10 15 § 16)

  • Keɣa 82:18—Kedeŋa kpeekpe yɔɔ, Yehowa kɛnɩnɩ Kɩlɩm (w11-F 15/5 16 § 1-2; w08-F 15/10 15-16 § 17-18)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Keɣa 78:9—Ɛbɛ mayaɣ kanɛ kɛkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ ɖa-adɩma yɔɔ? (w06-F 15/7 12 § 5)

  • Keɣa 85:5—Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa ‘wɛ ɖeu nɛ ekpeɣu?’ (w06-F 15/7 12 § 9)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Keɣsi 84:9–85:17

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 111

 • Ɛsɔ wɛnɩ hɩɖɛ na?: (C. 15) Yele nɛ pɔcɔnɩ video ŋgʋ payaɣ se “Ɛsɔ wɛnɩ hɩɖɛ na?”. (Wolo jw.org yɔɔ PUBLICATIONS > LIVRES & BROCHURES. Ñɩnɩ Bonnes nouvelles takayaɣ ñʋʋ Qui est Dieu?nɛ ŋna video Dieu a-t-il un nom?Pʋwayɩ lɛ, ŋlɛɣzɩ fransɩɩ kʋnʋŋ lone taa kabɩyɛ nɛ ŋna video ŋgʋ kabɩyɛ taa.) Pɛtɛŋ video cɔnʋʋ lɛ, ŋtazɩ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-taa: Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlabɩnɩ video ŋgʋ tʋmɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ŋŋlakɩ alɩwaatʋ fanʋʋ tɔm susuu, samaɣ taa tɔm susuu nɛ kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa yɔ? Ŋlabɩnɩ video ŋgʋ tʋmɩyɛ lɛ, pee wena pɩlʋlaa?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) ia ñʋʋ 20 § 14-26, nɛ h. 179 yɔɔ tɔm taa cuuzuu

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 143 nɛ adɩma

  Ðɩtɔzʋʋ-mɩ se: Pʋcɔ nɛ ɛgbɛyɛ tee hendu kɩfatʋ tʋnɛ lɛ, iyele nɛ pama ti-minziiki nɛ pewelisi tam kʋɖʋmam.